Hoppa till innehåll
Media

Barn och unga hörs i samband med revideringen av translagen

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 29.3.2022 12.11 | Publicerad på svenska 29.3.2022 kl. 13.14
Nyhet

Social- och hälsovårdsministeriet bereder i vår en reform av translagen. Remissbehandlingen av lagen om fastställande av könstillhörighet pågår till den 3 april. Man vill också ta med barn och unga i lagberedningen och höra deras åsikter om vilka konsekvenser den nya lagen kan få. 

Inom ramen för den nationella barnstrategin gör social- och hälsovårdsministeriet i samarbete med Translasten ja -nuorten perheet ry en enkätundersökning om barns och ungas åsikter. Enkäten har utarbetats av Seta ry, Rädda Barnen rf, Trans ry och Trasek ry. 

Enkäten är särskilt avsedd för unga i åldrarna 13–18 som tillhör någon könsminoritet. De yngre barnen får berätta om sina tankar under en särskild workshop.  

Avsikten med reformen är att stifta en helt ny lag om fastställande av könstillhörighet. I lagen ska det föreskrivas om hur det kön som antecknats i befolkningsdatasystemet kan korrigeras så att det motsvarar personens könsidentitet, dvs. personens upplevelse av sin könstillhörighet. På samma sätt som nu är det meningen att det endast är myndiga som ska ha möjlighet att fastställa sin könstillhörighet.

Social- och hälsovårdsministeriet genomför också en särskild enkätundersökning som riktas till transpersoners barn och som gäller föräldrarnas officiella benämningar av föräldraskapet. Den nya lagen ska innehålla bestämmelser om hur en person som fastställt sin könstillhörighet också kan ändra den benämning av föräldraskapet som registrerats i befolkningsdatasystemet.  

Social- och hälsovårdsministeriet är intresserat av barn och ungas åsikter om hur den officiella benämning som beskriver föräldraskapet kan påverka deras dagliga liv. Ministeriet vill också veta hur barn och unga ställer sig till att en förälder får möjlighet att ändra den officiella benämning som beskriver föräldraskapet.

Enkäterna besvaras anonymt, det vill säga ingen kan identifieras på basis av svaren. Av barnens och ungdomarnas svar görs ett sammandrag till regeringens proposition om den nya lagen. Avsikten är att lämna propositionen till riksdagen under våren 2022.

Mer information

Maija Iles, konsultativ tjänsteman, social- och hälsovårdsministeriet, [email protected]
Laura Saarinen, sakkunnig, barnstrategin, [email protected]

Tillbaka till toppen