Frågor och svar om lagutkastet om fastställande av könstillhörighet

Förslaget till ny lag om fastställande av könstillhörighet har lagts fram av arbetsgruppen för revidering av translagstiftningen.

Utlåtanden om utkastet till regeringens proposition kan lämnas fram till den 3 april 2022.

Mer information