Hoppa till innehåll
Media

Barn inom barnskyddet i Ukraina kommer inte att evakueras till Finland

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 19.10.2022 15.38
Pressmeddelande 239/2022

Finland har på Ukrainas begäran förberett sig på att ta emot ukrainska barn som omfattas av barnskyddet. I slutet av våren 2022 framställde Ukraina samma begäran till flera andra länder.

Utifrån utredningar och den beredskap som planerades med Helsingfors stad har social- och hälsovårdsministeriet under de senaste veckorna fört flera diskussioner med Ukraina om Finlands möjligheter att ta emot barnen. Efter diskussionerna har Ukraina meddelat att de är tacksamma för Finlands beredskap och att barnen inte kommer att evakueras till Finland. 
 
”Det allra viktigaste enligt både Finland och Ukraina är att barnen har det bra. Ländernas lagstiftning och praxis inom barnskyddet skiljer sig från varandra. Ukraina uppskattar det arbete med beredskapen och förberedelserna som Finland gjort. Finland är villigt att hjälpa också i fortsättningen, om vi har sådana lösningar som kan hjälpa Ukraina,” säger Anna Cantell-Forsblom, direktör vid social- och hälsovårdsministeriet. 
 
Det övriga samarbetet mellan Finland och Ukraina för att hjälpa sårbara människogrupper fortsätter, och Finland deltar tillsammans med de andra EU-länderna i den medicinska evakueringen och vården av de patienter som kommer från Ukraina. Förflyttningen av patienter genomförs genom EU:s civilskyddsmekanism.
 
Också de ukrainare som redan flytt till Finland får hjälp på många olika sätt. Det har kommit flera hundra ukrainska barn till Finland, och en del av de barn som befinner sig i Finland har ingen vårdnadshavare. Migrationsverket och kommunerna ser till att barnen får det stöd som de behöver. 

Ytterligare information:

Anna Cantell-Forsbom, direktör, tfn 0295 163 351, [email protected]

Tillbaka till toppen