Hoppa till innehåll
Media

Även företag, organisationer och medborgare hade möjlighet att ge utlåtanden om utkasten till lagstiftning om social- och hälsovården

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 5.10.2020 17.15 | Publicerad på svenska 6.10.2020 kl. 13.56
Pressmeddelande

Pihjalalinna Abp begärde den 5 oktober 2020 att justitiekanslern ska granska lagligheten i social- och häl-sovårdsministeriets agerande under beredningen av reformen av lagstiftningen om social- och hälsovår-den och organiserandet av räddningsväsendet, och vidta de åtgärder som kanslern anser nödvändiga baserat på utredningen.

Privata producenter och producenter med karaktären av en organisation av social- och hälsovårdstjänster har enligt Pihlajalinna inte getts möjlighet att bli hörda i samband med lagberedningsprocessen på förhand i bedömningen av effekterna och inte blivit hörda om innehållet i den föreslagna lagstiftningen om social- och hälsovården.
Under den remissrunda som pågick 15.6–25.9.2020 hade alla möjlighet att ge utlåtanden, även företag, organisationer och privatpersoner. Under remissrundan kom det in många utlåtanden, 800 sammanlagt.

Pihlajalinna hör till en intressebevakningsorganisation för den privata sektorn som har gett ett eget utlåtande. Under remissrundan träffade beredarna av social- och hälsovårdslagstiftningen representanter från Hali ry. Hyvinvointiala HALI ry representerar det privata social- och hälsovårdsområdet samt företag och organisationer som producerar tjänster inom småbarnspedagogik.

Vi tackar alla som har gett utlåtanden under remissrundan. Alla utlåtanden som kom inom utsatt tid kommer att beaktas i beredningen av propositionen.

I utlåtandeutkastet har det gjorts en bedömning av de juridiska problemen i anslutning till de gällande avtalen om köpta tjänster med tanke på social- och hälsovårdsreformen som är under beredning med beaktande av de utlåtanden som grundlagsutskottet gav under den förra valperioden. Effekterna av avtalen om köpta tjänster och avtalens kompatibilitet med grundlagen granskas i den egentliga propositionen.


Ytterligare upplysningar ger
AvdelningscherKari Hakari, tfn 0295 163 642, fornamn.efternamn(at)stm.fi

Tillbaka till toppen