Hyppää sisältöön
Media

Myös yrityksillä, järjestöillä ja kansalaisilla oli tilaisuus antaa lausuntoja sote-lainsäädännön lakiluonnoksesta

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 5.10.2020 17.15
Tiedote

Pihlajalinna Oyj on pyytänyt 5.10.2020 oikeuskansleria tutkimaan sosiaali- ja terveysministeriön toiminnan lainmukaisuuden sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen uudistusta koskevan lainsäädännön valmistelun aikana ja ryhtymään asiassa saadun selvityksen johdosta aiheellisiksi katsomiinsa toimenpiteisiin.

Pihlajalinnan mukaan lainvalmisteluprosessin yhteydessä ei ole varattu yksityisille ja järjestömuotoisille sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottajille mahdollisuutta tulla kuulluksi ennakollisesti vaikutusten arvioinnissa eikä ehdotetun sote-lainsäädännön sisällöstä.

Ajalla 15.6.-25.9.2020 käynnissä olleen lausuntokierroksen aikana oli kaikilla mahdollisuus antaa lausuntoja - yhtä lailla yrityksillä, järjestöillä ja yksityisillä henkilöilläkin. Kierroksen aikana saatiin lausuntoja runsaasti, noin 800 lausuntoa.

Pihlajalinna kuuluu yksityisen sektorin edunvalvontajärjestöön, joka on antanut oman lausuntonsa. Lausuntokierroksen aikana sote-valmistelijat myös tapasivat HALI ry:n edustajia. Hyvinvointiala HALI ry edustaa yksityistä sosiaali- ja terveysalaa sekä varhaiskasvatuksen palveluja tuottavia yrityksiä ja järjestöjä.

Kiitämme kaikkia lausuntokierroksen aikana palautetta antaneita. Kaikki määräaikaan mennessä tulleet lausunnot otetaan huomioon lakiesityksen valmistelussa.

Lausuntoluonnoksessa on arvioitu voimassa oleviin ostopalvelusopimuksiin liittyviä juridisia ongelmia valmistelussa olevan sote-uudistuksen näkökulmasta ottaen huomioon perustuslakivaliokunnan viime vaalikaudella antamat lausunnot. Ostopalvelusopimuksien vaikutuksia ja yhteensopivuutta perustuslain kanssa tarkastellaan varsinaisessa hallituksen esityksessä.

Lisätietoja antaa
osastopäällikkö Kari Hakari, sosiaali- ja terveysministeriö p. 0295 163 642, kari.hakari(at)stm.fi

Sivun alkuun