Hyppää sisältöön
Media

Eläkejärjestelmien yhdistämistä selvittänyt työryhmä ei löytänyt ratkaisua toteuttamistavasta

sosiaali- ja terveysministeriövaltiovarainministeriö
Julkaisuajankohta 17.9.2021 14.57
Tiedote 268/2021

Sosiaali- ja terveysministeriö ja valtiovarainministeriö asettivat elokuussa 2019 työryhmän, jonka tehtävänä oli valmistella ehdotus kunnallisen eläkejärjestelmän ja yksityisen sektorin eläkejärjestelmän yhdistämisestä eläkejärjestelmien erillisyyttä tarkastelleen työryhmäraportin ehdotusten pohjalta. Työryhmä ei kuitenkaan runsaan kahden vuoden valmistelun aikana ole löytänyt sellaista ratkaisua, jonka kaikki työryhmässä mukana olleet olisivat hyväksyneet. 

Työryhmä on tehnyt laajaa selvitystyötä. Sillä on ollut myös useita alatyöryhmiä, jotka ovat selvittäneet yhdistämiseen liittyvää juridiikkaa, rahoituskysymyksiä ja rahoituksen teknisiä kysymyksiä sekä etuuksiin, julkiseen talouteen ja kilpailuun liittyviin kysymyksiä. 

Valmistelussa tärkeitä päämääriä ovat olleet kustannusneutraalius ja riskienhallinta sekä kokonaisriskien minimoiminen ja kokonaiskustannusten hallinta.

Vaikeimmaksi asiaksi on osoittautunut yhdistämisen kustannusneutraaliuden toteuttaminen. Jottei yksityisen sektorin eläkemaksu yhdistämisen myötä nousisi, tulisi kunnallisesta eläkejärjestelmästä eläkevastuiden lisäksi siirtää noin 15 miljardin euron erä yksityisen sektorin eläkejärjestelmään. Syynä on pääosin kuntasektorilla työskentelevien keskimääräistä pidempi elinikä. Tämän neutralointimaksun maksamisen suorittamistavasta on tehty työn aikana monenlaisia malleja, mutta sellaista ratkaisua ei ole löydetty, jonka kaikki mukana olleet tahot olisivat hyväksyneet.

Vaikka yhdistyminen ei nyt toteutuisi, on molempien eläkejärjestelmien rahoitus edelleen turvattu.

Työryhmässä ovat olleet edustettuina Elinkeinoelämän keskusliitto EK, Kuntatyönantajat KT, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK, Toimihenkilökeskusjärjestö STTK, Akava sekä asiantuntijajäseninä Eläketurvakeskus, Työeläkevakuuttajat TELA ry, Keva, yksityisten alojen työeläkeyhtiöt ja Suomen Kuntaliitto. 


Lisätietoja:

osastopäällikkö, ylijohtaja Heli Backman, työryhmän puheenjohtaja, STM, p. 0295 163 668
osastopäällikkö, ylijohtaja Jani Pitkäniemi työryhmän varapuheenjohtaja, VM, p. 0295 530 494

Sivun alkuun