Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Työryhmä kehittää lasten vuoroasumisen huomioon ottamista palveluissa ja etuuksissa

Sosiaali- ja terveysministeriö
3.5.2021 13.44
Tiedote

Lasten vuoroasuminen ja muut lasten kahden kodin tilanteet huomioidaan tällä hetkellä vaihtelevasti julkisissa palveluissa, hallinnossa ja sosiaaliturvassa. Keväällä 2021 työnsä käynnistävän työryhmän tehtävänä on laatia toimintasuunnitelma lasten vuoroasumista koskevien ehdotusten käsittelemiseksi. 

"Olemme sisällyttäneet hallitusohjelmaan useita tavoitteita lasten tilanteiden monimuotoisuuden huomioimiseksi lainvalmistelussa. Kun lasten elämäntilanteet ovat aiempaa monimuotoisempia, on myös yhteiskunnan tukimuotojen kyettävä elämään ajassa. Vuoroasuvien lasten arkea on tuettava lapsen edun mukaisesti ja lapsella on oltava aito mahdollisuus elää sujuvasti kahdessa kodissa", sanoo sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekonen.

Tutkimuksen mukaan lähes 30 prosenttia eroperheiden lapsista vuoroasuu. Perheet kertovat kokevansa haasteita muun muassa asumisen hinnan, koulukuljetusten ja lasta koskevan tiedonsaannin vaikeuksien vuoksi. Tiedot käyvät ilmi vuonna 2020 valmistuneesta VN TEAS selvityksestä "Lasten vuoroasuminen ja sosiaaliturva: Vuoroasumisen nykytila ja merkitys etuus- ja palvelujärjestelmän kannalta". Aihetta on aiemmin selvitetty myös oikeusministeriön ja sosiaali- ja terveysministeriön työryhmissä.

Uuden työryhmän tavoitteena on käsitellä tutkimuksessa ja aiemmissa työryhmissä esiin nostetut ehdotukset erityisesti sosiaaliturva- ja palvelujärjestelmää koskevan lainsäädännön ja toimintatapojen kehittämiseksi. Työryhmä voi esittää myös muuta lainsäädäntöä koskevia muutosehdotuksia. Osana suunnitelmaa selvitetään eri viranomaisten vastuut sen eteenpäinviemiseksi ja arvioidaan toimintasuunnitelman vaikutukset lapsiin sekä muut yhteiskunnalliset vaikutukset. Toteutettavaksi sovittujen ehdotusten työstäminen eteenpäin voi jatkua erillisissä työryhmissä.

Sosiaali- ja terveysministeriön asettaman, poikkihallinnollisen työryhmän toimikausi on 15.4.-31.10.2021. Työryhmän puheenjohtajana toimii johtaja Liisa Siika-aho sosiaali- ja terveysministeriöstä.

Lue myös: 

Lisätiedot:

Liisa Siika-aho, johtaja, p. 0295 163 085
Mikko Horko, neuvotteleva virkamies, p. 0295 163 344
Tuulia Nieminen, viestintäasiantuntija, p. 0295 163 635
Sähköpostiosoitteet muotoa [email protected]

Tillbaka till toppen