Hyppää sisältöön
Media

Työelämän koronaturvallisuutta pohtineen työryhmän työ päätökseen

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 17.2.2022 12.48
Tiedote 44

Kolmikantaisen työryhmän työ on päättynyt 11.2.2022.

Hallitus päätti neuvotteluissaan 30.11.2021, että niin sanotun työelämän koronapassin valmistelua jatketaan kolmikantaisesti. Sosiaali- ja terveysministeriö asetti 9.12.2021 työryhmän ns. työelämän koronapassia tai vastaavaa vaihtoehtoa koskevan lainsäädännön valmistelua varten. Asettamispäätöksessä valmistelun tavoitteena oli löytää keino tai keinoja entistä parempaan työpaikkojen turvallisuuden hallintaan, millä ehkäistään ja estetään altistumista covid-19–virukselle työssä. 

Työryhmä on laatinut luonnoksen hallituksen esitykseksi, jossa ehdotetaan työturvallisuuslain väliaikaista muuttamista. Työturvallisuuslakiin ehdotetaan lisättäväksi säännös, jonka mukaan työnantajalla olisi oikeus käsitellä tietoa työntekijän covid-19-rokotuksesta tai tämän sairastamasta covid-19-taudista. Tietojen käsittelyoikeus työnantajalla olisi, jos työhön liittyy ilmeinen vaara altistua covid-19-tautia aiheuttavalle virukselle ja tieto on tarpeen työn vaarojen selvittämisen ja arvioinnin tekemiseen tai tarvittavien toimenpiteiden toteuttamiseen virukselle altistumisen ehkäisemiseksi tai vähentämiseksi. Työntekijän olisi pyydettäessä esitettävä työnantajalle luotettava selvitys kyseisistä tiedoista. Esityksessä ehdotetaan lisäksi säädettäväksi henkilötietojen käsittelyyn liittyvistä suojakeinoista. Esityksen tavoitteena on parantaa työnantajan edellytyksiä huolehtia työntekijöiden turvallisuudesta ja terveydestä työssä koronaepidemian aikana.  

Niin sanotun koronapassin käyttöön ottamiselle työelämässä ei työryhmässä katsottu olevan edellytyksiä.

Hallitus käsittelee työryhmän työtä ja ottaa kantaa sen mahdollisiin jatkotoimenpiteisiin tulevina viikkoina.

Lisätietoja

johtaja Antti Janas, p. 029 516 3501, [email protected] (ei 18.2.)
osastopäällikkö Raimo Antila, p. 029 516 3094, [email protected]

 

Sivun alkuun