Hyppää sisältöön
Media

Selvitysryhmältä ehdotuksia seuraavaan mahdolliseen epidemia-aaltoon varautumisesta

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 17.5.2022 12.10
Tiedote 125/2022

Sosiaali- ja terveysministeriön asettama työryhmä on selvittänyt sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmän varautumista mahdolliseen seuraavaan koronaepidemia-aaltoon. Työryhmä luovutti loppuraporttinsa ministeriölle tiistaina 17.5. 

Loppuraportissaan ryhmä tekee 54 erilaista toimenpide-ehdotusta. Toimenpide-ehdotukset ovat kooste niistä keskeisistä asioista, joita parantamalla ja edistämällä Suomi on selvitysryhmän mielestä aiempaa valmiimpi kohtaamaan mahdollisen seuraavan koronaepidemia-aallon ensi syksynä tai myöhemmin. 

Ehdotukset on ryhmitelty kymmeneen pääkohtaan. Näitä ovat tilannekuva, viranomaisyhteistyö, valmiussuunnittelu ja varautuminen, palvelujärjestelmä, henkilöstön riittävyys, jäljitys ja testaus, rokottaminen, tehohoito, materiaalinen valmius sekä lainsäädännön kehittäminen. 

Selvitysryhmä on kuullut työnsä aikana käytännön toimijoita sekä käynyt läpi aiempia selvityksiä ja tutkimuksia. 

Selvitysryhmän puheenjohtajana toimi sairaalaneuvos Rauno Ihalainen.  

Lisätietoja

Selvitysryhmän puheenjohtaja Rauno Ihalainen, p. 050 68 048
Johtava asiantuntija Liisa-Maria Voipio Pulkki, STM, p. 0295 163 382

Sivun alkuun