Hoppa till innehåll
Media

Arbetsgrupp föreslår ändringar i jämställdhetslagen för att förebygga könsdiskriminerande lönesättning och stärka lönejämställdheten

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 15.11.2021 10.04
Pressmeddelande 343/2021

Arbetsgruppen för beredning av lagstiftning om lönetransparens föreslår att rättigheterna i jämställdhetslagen i fråga om att få information om löner ska stärkas för personal, personalrepresentanter och sådana anställda som misstänker diskriminering.

Arbetsgruppen överlämnade sin rapport till ministern för nordiskt samarbete och jämställdhet Thomas Blomqvist måndagen den 15 november. Arbetsgruppen var inte enhällig i sitt arbete. 

Det huvudsakliga syftet med förslaget är att genom ökad lönetransparens i jämställdhetslagen förhindra lönediskriminering på grund av kön och främja förverkligandet av lika lön. Förslaget hänför sig till den skrivning om lönetransparens i regeringsprogrammet för statsminister Sanna Marins regering som gäller målet att förbättra jämställdheten i arbetslivet.

I arbetsgruppens förslag rekommenderas att lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män (jämställdhetslagen) ändras. 

Arbetsgruppen föreslår att arbetsgivaren med ett års mellanrum för personalen ska klargöra det lönesystem som arbetsgivaren följer och hur det tillämpas. Också jämställdhetsplanerna och lönekartläggningarna på arbetsplatsen ska vara fritt tillgängliga för arbetstagarna.  

Enligt förslaget ska personalrepresentanterna ha rätt att under lönekartläggningen få löneuppgifter för enskilda arbetstagare för att säkerställa att lönejämförelsen är täckande eller för att utreda orsakerna till löneskillnader.  

Verkställandet av förbudet mot lönediskriminering effektiviseras så att en arbetstagare som misstänker lönediskriminering på grund av kön ska ha rätt att för bedömning av eventuell diskriminering få löneuppgifter för en annan arbetstagare direkt av arbetsgivaren. Arbetstagaren har tystnads-plikt i fråga om dessa uppgifter.  

Arbetsgruppens rapport utgör underlag för den fortsatta politiska diskussionen. Beslut om fortsatta åtgärder fattas senare. 

Social- och hälsovårdsministeriet tillsatte en arbetsgrupp på trepartsbasis den 21 augusti 2020 med uppdrag att bereda de ändringar i jämställdhetslagen som bygger på målet om lönetransparens i regeringsprogrammet för statsminister Sanna Marins regering. Arbetsgruppen tillsattes fram till den 31 mars 2021. Dess mandattid förlängdes till den 31 augusti 2021.

Ytterligare information

Anders Portin, minister Blomqvists specialmedarbetare, tfn 02951 50280, [email protected]
Tanja Auvinen, arbetsgruppens ordförande, direktör, jämställdhetsenheten, tfn 02951 63715, [email protected]
 

Tillbaka till toppen