Hyppää sisältöön
Media

Työryhmä esittää muutoksia tasa-arvolakiin sukupuoleen perustuvan palkkasyrjinnän estämiseksi ja palkkatasa-arvon vahvistamiseksi

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 15.11.2021 10.04
Tiedote 343/2021

Palkka-avoimuuslainsäädäntöä valmistellut työryhmä ehdottaa, että tasa-arvolaissa lisättäisiin henkilöstön, henkilöstön edustajien ja syrjintää epäilevien työntekijöiden tiedonsaantioikeuksia palkoista.

Työryhmä luovutti raporttinsa pohjoismaisen yhteistyön ja tasa-arvon ministeri Thomas Blomqvistille maanantaina 15. marraskuuta. Työryhmä ei ollut työssään yksimielinen. 

Esityksen pääasiallisena tavoitteena on estää sukupuoleen perustuvaa palkkasyrjintää ja edistää samapalkkaisuuden toteutumista. Esitys liittyy pääministeri Sanna Marinin hallituksen ohjelman työelämän tasa-arvon parantamista koskevan tavoitteen palkka-avoimuuskirjaukseen.

Työryhmän esityksessä ehdotetaan muutettavaksi naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annettua lakia, tasa-arvolakia. 

Työryhmä ehdottaa, että työnantajan olisi vuoden välein selvitettävä henkilöstölle muun muassa noudattamansa palkkausjärjestelmä ja sen soveltaminen. Myös työpaikkojen tasa-arvosuunnitelmien ja palkkakartoituksien olisi oltava vapaasti työntekijöiden saatavilla.  

Esityksen mukaan henkilöstön edustajilla olisi oikeus saada palkkakartoitusta laadittaessa yksittäisten työntekijöiden palkkatietoja palkkavertailun kattavuuden varmistamiseksi tai palkkaerojen syiden selvittämiseksi.  

Palkkasyrjintäkiellon toimeenpanoa tehostettaisiin siten, että sukupuoleen perustuvaa palkkasyrjintää epäilevällä työntekijällä olisi oikeus saada mahdollisen syrjinnän arviointia varten toisen työntekijän palkkatietoja suoraan työnantajalta. Työntekijällä olisi salassapitovelvollisuus saamiinsa tietoihin.  

Työryhmän raportti toimii pohjana poliittiselle jatkokeskustelulle. Jatkotoimenpiteistä päätetään myöhemmin. 

Sosiaali- ja terveysministeriö asetti 21.8.2020 kolmikantaisen työryhmän valmistelemaan pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelman palkka-avoimuuskirjaukseen perustuvat muutokset tasa-arvolakiin. Työryhmä asetettiin 31.3.2021 asti. Toimikautta jatkettiin 31.8.21 asti.

Lisätietoja

ministeri Blomqvistin erityisavustaja Anders Portin, p. 02951 50280, [email protected]
työryhmän puheenjohtaja, johtaja Tanja Auvinen, tasa-arvoyksikkö, p. 02951 63715, [email protected]
 

Sivun alkuun