Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Arbetsgrupp bereder en redogörelse om jämställdhetspolitiken

Social- och hälsovårdsministeriet
25.11.2020 12.34
Nyhet

Social- och hälsovårdsministeriet har i dag tillsatt en arbetsgrupp med uppgift att stödja beredningen av statsrådets redogörelse om jämställdhetspolitiken. I arbetsgruppen deltar tjänstemän från ministerierna och andra sakkunniga.

I redogörelsen ställer man upp nationella jämställdhetsmål som sträcker sig över valperioden.  Syftet är att ytterligare stärka jämställdhetspolitikens planmässighet. Avsikten är att redogörelsen ska överlämnas till riksdagen före utgången av 2021.

 Arbetsgruppen har även till uppgift att utarbeta en plan för ett uppföljningssystem som ska kunna användas inom statens alla förvaltningsområden.  

 ”Redogörelsen är viktig för att kunna utveckla jämställdhetspolitiken och fastställa långsiktiga mål för den. Den öppnar också för bredare diskussioner om hur vi vill att vårt jämställda Finland ska se ut i framtiden. Här är de kunskaper och synpunkter som fältet har mycket värdefulla. Som stöd för beredningen kommer vi att ordna omfattande samråd med frivilligorganisationer och intressegrupper”, konstaterar Thomas Blomqvist, minister för nordiskt samarbete och jämställdhet. 

Beredningen av redogörelsen samordnas av social- och hälsovårdsministeriet.  

Arbetsgruppen arbetar fram till utgången av 2022.

Ytterligare information

Mari McAteer, specialsakkunnig, tel. 02951 63033, [email protected]
Tanja Auvinen, direktör, tel. 02951 63715, [email protected]

Tillbaka till toppen