Hyppää sisältöön
Media

Työryhmä valmistelemaan valtioneuvoston tasa-arvopoliittista selontekoa

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 25.11.2020 12.34
Uutinen

Sosiaali- ja terveysministeriö on tänään asettanut työryhmän, jonka tehtävänä on tukea valtioneuvoston tasa-arvopoliittisen selonteon valmistelua. Työryhmä koostuu eri ministeriöiden virkamiehistä ja muista asiantuntijoista.

Selonteossa asetetaan kansalliset, vaalikauden yli ulottuvat tasa-arvotavoitteet. Tarkoituksena on vahvistaa tasa-arvopolitiikan suunnitelmallisuutta edelleen. Selonteko on tarkoitus antaa eduskunnalle vuoden 2021 loppuun mennessä.

Työryhmän tehtävänä on myös laatia suunnitelma valtion eri hallinnonalat kattavaksi tasa-arvon seurantajärjestelmäksi. 

”Tasa-arvoselonteolla on suuri merkitys tasa-arvopolitiikan kehittämisessä ja pitkäjänteisten tavoitteiden määrittelemisessä. Se on myös tilaisuus laajempaan keskusteluun siitä, miltä haluamme tasa-arvoisen Suomen näyttävän tulevaisuudessa. Kentällä oleva tieto ja näkemykset ovat tässä erittäin arvokkaita. Valmistelun tueksi tulemme kuulemaan laajasti kansalaisyhteiskuntaa ja sidosryhmiä”, toteaa pohjoismaisen yhteistyön ja tasa-arvon ministeri Thomas Blomqvist.

Selonteon valmistelua koordinoidaan sosiaali- ja terveysministeriössä. 

Työryhmä työskentelee vuoden 2022 loppuun saakka. 

Lisätietoja 

erityisasiantuntija Mari McAteer, p. 02951 63033, [email protected]
johtaja Tanja Auvinen p. 02951 63715, [email protected]

Sivun alkuun