Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Arbetarskyddslagen ändras för att minska belastningen som beror på resande och nattarbete

Social- och hälsovårdsministeriet
12.8.2021 13.50
Pressmeddelande 221/2021

Ändringarna i arbetarskyddslagen gäller arbetsrelaterat resande som sker utanför arbetstiden samt nattarbete. Syftet är att minska den skadliga belastning och de olägenheter för hälsan som det resande som sker utanför arbetstiden samt nattarbetet medför för arbetstagarna.

Bestämmelsen om utredning och bedömning av risker i arbetet, som också för närvarande är arbetsgivarens skyldighet, preciseras. Till de omständigheter som ska beaktas när man bedömer riskerna fogas arbetsrelaterat resande utanför arbetstiden.

Ändringen som gäller nattarbete gäller situationer där det inte är möjligt att låta en enskild arbetstagare byta arbetsuppgifter eller byta till dagarbete trots den hälsorisk som nattarbetet medför för arbetstagarens hälsa. Genom ändringen blir arbetsgivaren skyldig att reda ut genom vilka andra åtgärder belastningen i arbetet kan minskas i dessa situationer.

Lagändringen träder i kraft den 1 oktober 2021.

Mer information:

Jarno Virtanen, konsultativ tjänsteman, tfn 029 516 3495

Tillbaka till toppen