Hoppa till innehåll
Media

Användningsavgifterna för hälso- och sjukvårdens riksomfattande informationssystemtjänster för 2021 har fastställts

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 21.10.2020 8.16
Pressmeddelande 241/2020

Social- och hälsovårdsministeriet har fastställt användningsavgifterna för elektroniska recept och patientuppgiftsarkivet för 2021. Användningsavgifterna stiger något jämfört med 2020. 

Den avgift som tas ut hos apoteken är 0,053 euro för varje elektroniskt recept som apoteket eller dess filialapotek expedierar. Den avgift som tas ut hos tillhandahållarna av kommunala hälso- och sjukvårdstjänster är 2,432 euro per invånare i kommunen. Denna avgift omfattar kostnaderna för användningen av både elektroniska recept och Patientdataarkivet. Den avgift som tas ut hos tillhandahållaren av privata hälso- och sjukvårdstjänster för varje elektroniskt recept som tillhandahållaren skriver är 0,431 euro.

Läkare och tandläkare kan fortfarande förskriva läkemedel i Kelain-tjänsten utan användningsavgifter när tjänsten inte används i förtjänstsyfte.

Social- och hälsovårdsministeriet svarar för den årliga avgift på 80 000 euro som tas ut av de verksamhetsenheter för hälso- och sjukvård som staten är huvudman för (statliga mentalsjukhus, fångvårdsväsendets hälso- och sjukvård och försvarsmaktens hälso- och sjukvård).

Förhandsuppskattning av kostnaderna

Med avgifterna täcks de underhållskostnader som Folkpensionsanstalten har för driften av Kanta-tjänsterna samt kostnaderna för de certifikattjänster som Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata (MDB) tillhandahåller. I Kanta-tjänsterna ingår elektroniska recepttjänster, det riksomfattande elektroniska patientdataarkivet, en tjänst för att titta på egna uppgifter och informationshanteringstjänster för patienten.

År 2021 utvidgas tjänsterna i patientdataarkivet när man för tar i bruk möjligheten att sköta ärenden för någon annan på Mina Kanta-sidorna, sammandrag av informationshanteringstjänsterna, arkivet för bildmaterial och den elektroniska journalen över den prehospitala akutsjukvården.

Det görs en förhandsuppskattning av kostnaderna, och avgifterna bestäms årligen på basis av uppskattningen. De totala kostnaderna 2021 beräknas bli 23,8 miljoner euro, varav Folkpensionsanstaltens andel är 21 miljoner euro och Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas 2,2 miljoner euro. 

Ytterligare information

Anna Kärkkäinen, specialsakkunnig, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 0295163702
Outi Äyräs-Blumberg, regeringssekreterare, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 0295163260

Tillbaka till toppen