Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Terveydenhuollon valtakunnallisten tietojärjestelmäpalveluiden käyttömaksut vuodelle 2021 on vahvistettu

Sosiaali- ja terveysministeriö
21.10.2020 8.16
Tiedote 241/2020

Sosiaali- ja terveysministeriö on vahvistanut sähköiseen lääkemääräykseen ja potilastiedon arkistoon liittyvät käyttömaksut vuodelle 2021. Käyttömaksut nousevat hieman vuodesta 2020. 

Apteekeilta perittävä maksu on 0,053 euroa jokaisesta apteekin ja sen sivuapteekkien toimittamasta sähköisestä lääkemääräyksestä. Kunnallisilta terveydenhuollon palvelujen antajilta perittävä maksu on 2,432 euroa kutakin kunnan asukasta kohden. Tämä maksu sisältää sekä sähköisen lääkemääräyksen että Potilastiedon arkiston käytön kustannukset. Yksityisiltä terveydenhuollon palvelujen antajilta perittävä maksu on 0,431 euroa jokaisesta yksityisen terveydenhuollon palvelujen antajan laatimasta sähköisestä lääkemääräyksestä.

Lääkärit ja hammaslääkärit voivat edelleen tehdä lääkemääräyksiä Kelain-palvelussa ilman käyttömaksuja silloin, kun palvelua ei käytetä ansaintatarkoituksessa.

Sosiaali- ja terveysministeriö vastaa 80 000 euron vuosimaksusta, joka peritään valtion ylläpitämiltä terveydenhuollon toimintayksiköiltä (valtion mielisairaalat, vankeinhoitolaitoksen terveydenhuolto ja puolustusvoimien terveydenhuolto).

Kustannukset arvioidaan etukäteen

Maksuilla katetaan ylläpitokustannukset, joita Kelalle tulee Kanta-palveluiden hoitamisesta, sekä Digi- ja väestötietoviraston (DVV) tuottamat varmennepalvelut. Kanta-palveluihin sisältyvät sähköisen lääkemääräyksen palvelut, potilastietojen valtakunnallinen sähköinen arkisto, omien tietojen katseluyhteys ja potilaan tiedonhallintapalvelut.

Vuonna 2021 potilastiedon arkiston palvelut laajenevat, kun otetaan käyttöön puolesta asiointi Omakannassa, tiedonhallintapalveluiden koosteet, kuva-aineistojen arkisto ja Ensihoitokertomuspalvelu.

Kustannukset arvioidaan etukäteen ja maksut määräytyvät vuosittain arvion perusteella. Vuoden 2021 kokonaiskustannukset ovat arviolta 23,8 miljoonaa euroa, josta Kelan osuus on 21 miljoonaa euroa ja DVV:n 2,2 miljoonaa euroa. 

Lisätietoja

Erityisasiantuntija Anna Kärkkäinen, STM, p. 0295163702
Hallitussihteeri Outi Äyräs-Blumberg, STM, p. 0295163260

Sivun alkuun