Hoppa till innehåll
Media

Antalet nya coronavirussmittor i Finland på nästan samma nivå som tidigare

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 30.7.2020 11.00 | Publicerad på svenska 30.7.2020 kl. 13.27
Pressmeddelande

Läget i fråga om coronavirusepidemin är fortfarande stabilt i Finland. Under den senaste uppföljningsveckan (20–26.7.2020) anmäldes 51 nya fall till registret över smittsamma sjukdomar. Antalet fall per vecka har ökat något och ligger nu på samma nivå som i slutet av juni.

Vecka 30 var incidensen av nya fall 0,9 per 100 000 invånare. Under de två senaste uppföljningsveckorna var incidensen av nya fall sammanlagt 1,7 fall per 100 000 invånare. Den motsvarande tidigare siffran var 1,5 fall per 100 000 invånare. 

Reproduktionstalet är för närvarande uppskattat till 0,85–1,05 (sannolikhetsintervallet 90 procent). På riksnivå är epidemiläget fortfarande stabilt, även om nedgången i incidensen av nya fall  har avstannat. 

Under den senaste uppföljningsveckan har det i genomsnitt gjorts 4 000 coronavirustester per dag. Andelen positiva covid-19-fall av de testade proverna har hållits på en låg nivå. Sett till antalet konstaterades flest nya fall i Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt samt Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt. I 14 av de 21 sjukvårdsdistrikten i Finland konstaterades inga nya fall alls. 

En del av de nya fallen hänför sig till kända smittkedjor och klustersmittor som följs upp. I Finland har det också konstaterats fall av covid-19 som sannolikt härstammar från utlandet. Genom att spåra smittkedjorna i alla nya fall strävar man efter att förhindra vidare smitta så effektivt som möjligt. Man måste noggrant följa med och utvärdera hur situationen utvecklas. 

I Finland har det fram till den 29 juli 2020 konstaterats 7 414 coronavirusfall. 329 dödsfall till följd av covid-19 har rapporterats. Antalet coronavirussmittade personer som tillfrisknat uppskattas vara cirka 6 950, det vill säga över 90 procent av de konstaterade infektionsfallen. Sammanlagt fyra patienter vårdades på sjukhus den 29 juli 2020 och ingen av dem får intensivvård. 

Den senaste veckorapporten från gruppen för lägesbilder och modeller samt rapporter som utkommit tidigare finns på Institutet för hälsa och välfärds webbplats

Det är mycket viktigt med fortsatt intensiv testning för att identifiera och bryta smittkedjorna i tid. Alla som uppvisar någon slags symptom som har samband med coronaviruset bör söka sig till laboratorietest. Mer information om testningen:

Mer information

Mika Salminen, direktör, Institutet för hälsa och välfärd, [email protected] (epidemiläget)
Kari Auranen, professor, [email protected] (prognosmodeller)
Annakaisa Iivari, avdelningschef, social- och hälsovårdsministeriet, [email protected] 
Liisa-Maria Voipio-Pulkki, strategidirektör, social- och hälsovårdsministeriet, [email protected] (arbetsgruppen för lägesbilder och modeller, fr.o.m. 3 augusti)

Tillbaka till toppen