Hoppa till innehåll
Media

Social- och hälsovårdsministeriet och Institutet för hälsa och välfärd informerar
Antalet coronavirusfall har ökat tydligt under den senaste uppföljningsperioden

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 13.8.2020 10.00 | Publicerad på svenska 13.8.2020 kl. 15.50
Pressmeddelande 182/2020

Antalet nya fall och incidensen av coronavirusinfektioner har ökat tydligt jämfört med de låga siffrorna i början av juli. Trots detta är antalet fall fortfarande relativt litet på riksnivå. Antalet fall har ökat framför allt i Helsingforsregionen och i Nyland.

Under den senaste uppföljningsveckan (3–9.8.2020) anmäldes 139 nya fall till registret över smittsamma sjukdomar. Föregående vecka (27.7–2.8) anmäldes 81 fall. Veckorna innan var antalet ännu mindre. 

Reproduktionstalet uppskattas för närvarande vara 1,20–1,60 (sannolikhetsintervallet 90 %). 

Vecka 32 var incidensen av nya fall 2,5 per 100 000 invånare. Under en period på två veckor (veckorna 31–32, perioden 27.7–9.8) var den sammanlagda incidensen av nya fall 4,0 per 100 000 invånare och under den föregående tvåveckorsperioden (veckorna 29–30, perioden 13–26.7) var incidensen 1,8 fall per 100 000 invånare.

De fall som har konstaterats i Finland härstammar både från Finland och från utlandet. En del av de nya fallen hänför sig till kända smittkedjor och till sådana klustersmittor som följs upp, men i vissa fall är smittkällan okänd. Smittkedjorna i alla nya fall spåras noggrant och man strävar på så sätt efter att förebygga nya infektioner så effektivt som möjligt.

Den senaste rapporten från gruppen för lägesbilder och modeller och de tidigare rapporterna finns på THL:s webbsidor:

Den 12 augusti 2020 uppgick det sammanlagda antalet coronavirusfall i hela Finland till 7 642. Sammanlagt 333 dödsfall till följd av covid-19 har rapporterats. Antalet coronavirussmittade personer som tillfrisknat uppskattas vara cirka 7 050, det vill säga över 90 procent av de konstaterade infektionsfallen. 

Den 12 augusti 2020 vårdades sammanlagt 7 patienter på sjukhus, och av dessa var en person i intensivvård. Antalet patienter i sjukhusvård har hållits på låg nivå från början av juli.

Inom sju sjukvårdsdistrikt har inga nya fall konstaterats under den senaste uppföljningsperioden på sju dagar. Incidensen ökade i Helsingfors och Nylands, Sydvästra Lapplands, Egentliga Finlands, Kajanalands, Norra Österbottens, Päijänne-Tavastlands, Birkalands och Norra Savolax sjukvårdsdistrikt. Om man ser till dessa regioner konstaterades över fem nya fall inom Helsingfors och Nylands, Egentliga Finlands och Norra Österbottens sjukvårdsdistrikt. Inom Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt nästan fördubblades antalet fall vecka 32 jämfört med vecka 31.

Laboratorierna har för närvarande kapacitet att ta över 14 000 test per dag. Under de senaste två veckorna (vecka 31–32) har ett stort antal coronavirustest tagits. Det har dagligen gjorts cirka 4 000–6 000 test. Vecka 32 var andelen positiva prov på riksnivå 0,3 procent av de prov som tagits.  

För att kunna identifiera och bryta smittkedjorna i tid är det mycket viktigt att fortsätta intensivt med testningen. Var och en som uppvisar minsta symptom som kan tyda på coronavirus bör söka sig till laboratorietest även om det kan förekomma en viss väntetid i provtagningen. När man går till provtagning och i väntan på testresultatet är det särskilt viktigt att vara försiktig och iaktta hygienanvisningarna för att andra människor ska skyddas mot eventuell exponering. 

Mer information om testningen:

Mer information:

Taneli Puumalainen, överläkare, Institutet för hälsa och välfärd, [email protected] (epidemiläget)
Kari Auranen, professor, [email protected] (prognosmodeller)
Liisa-Maria Voipio-Pulkki, strategidirektör, social- och hälsovårdsministeriet, [email protected] (arbetsgruppen för lägesbilder och modeller)

Tillbaka till toppen