Hoppa till innehåll
Media

Social- och hälsovårdsministeriet och Institutet för hälsa och välfärd informerar
Antalet coronasmittor fördubblades – detta beror till stor del på EM-turismen

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 8.7.2021 10.00 | Publicerad på svenska 8.7.2021 kl. 10.43
Pressmeddelande 197/2021

Antalet nya coronafall var 1 282 under förra veckan (28.6–4.7) och cirka 960 veckan innan det (21–27.6). Antalet smittade har fördubblats jämfört med den föregående tvåveckorsperioden: Under de två senaste veckorna konstaterades sammanlagt 2 240 fall och under tvåveckorsperioden före det 1 093 fall. Antalet fall per vecka var som lägst vecka 24 (14–20.6), då det konstaterades sammanlagt cirka 530 fall. Ökningen av antalet nya smittor förklaras till stor del av de smittor som konstaterats hos EM-resenärer.

De smittor som kommit från EM-tävlingsresorna har nu nästan helt kartlagts och de personer som behövs har försatts i karantän. Sjukvårdsdistrikten har fram till den 6 juli rapporterat sammanlagt 481 smittor som har samband med tävlingsresor till Institutet för hälsa och välfärd, och dessa har orsakat 165 fall av vidare smitta. De flesta smittfallen har konstaterats inom Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt. Under vecka 25 var mer än 40 procent av de konstaterade smittorna direkt kopplade till fotbolls-EM, och under vecka 26 var motsvarande andel 15 procent.

Antalet tester ökade

I månadsskiftet juni–juli, vecka 26, gjordes nästan 97 000 coronatester, vilket är cirka 26 500 fler än under föregående vecka. Andelen positiva covid-19-fall av de testade proverna har under de senaste två veckorna varit större än under den första hälften av juni. Andelen positiva covid-19-fall var 1,4 procent vecka 25 och 1,3 procent vecka 26. 

Epidemiläget har försämrats i vissa regioner 

Epidemiläget har försämrats i vissa regioner. Utöver av EM-turismen förklaras det ökade antalet smittfall av de ökade utlandsresorna och gränstrafiken samt den försämrade epidemisituationen i Ryssland, men i regionerna förekommer också lokala smittokluster och smitta som härstammar från sociala kontakter.

I en del regioner konstateras smitta särskilt bland säsongsarbetare. Säsongsarbetare arbetar ofta tillsammans och i verksamheten används noggranna anvisningar, och på grund av detta har fallen inte lett till omfattande smittkedjor i regionerna. 

I likhet med föregående vecka konstateras flest smittor i åldersgruppen 20–29 år.

Behovet av intensivvård så gott som oförändrat

Enligt sjukvårdsdistriktens anmälan vårdades den 7 juli 2021 sammanlagt 44 covid-19-patienter på sjukhus, av vilka 7 vårdades på avdelningar inom primärvården, 30 på avdelningar inom den specialiserade sjukvården och 7 på intensivvårdsavdelningar. Sammanlagt 976 dödsfall till följd av covid-19 hade rapporterats till registret över smittsamma sjukdomar fram till den 7 juli 2021.
 
Enligt intensivvårdsavdelningarnas bokföring inleddes åtta nya intensivvårdsperioder för covid-19-patienter vecka 26. Jämfört med förra veckan har behovet av intensivvård hållits så gott som oförändrat.

I hela landet har cirka 61 procent av befolkningen fått minst en dos vaccin och 21 procent har fått två doser.

Rekommendation: undvik alla resor till Ryssland

Andelen smittor från utlandet av alla coronafall har jämnats ut, men är fortfarande betydande: vecka 25 härstammade hälften av smittorna (50 procent) från utlandet, medan andelen var cirka en fjärdedel (24 procent) under vecka 26. Dessa fall ledde till fortsatt smittspridning som utgjorde 9 procent av alla coronafall vecka 26.

På grund av det kraftigt försämrade coronaläget i Ryssland och varianterna av coronaviruset, rekommenderar Institutet för hälsa och välfärd att man tills vidare undviker alla resor till Ryssland. Vid alla utlandsresor är det skäl att använda noggrant övervägande, noga följa epidemiläget i mållandet och följa myndigheternas anvisningar, också när man återvänder till hemlandet.

Läs också: 

Lägesrapport varje vecka också i juli

Den epidemiologiska situationen kommer att följas upp under hela sommaren. Lägesrapporten publiceras varje torsdag kl. 10.
Den uppföljningsrapport om epidemin som publicerats i dag samt de tidigare rapporterna finns på Institutet för hälsa och välfärds webbplats. 

Ytterligare information:

Taneli Puumalainen, avdelningschef, social- och hälsovårdsministeriet, [email protected]
Mika Salminen, direktör, Institutet för hälsa och välfärd, [email protected]
Simopekka Vänskä, specialforskare, Institutet för hälsa och välfärd, [email protected] 

Tillbaka till toppen