Hoppa till innehåll
Media

Social- och hälsovårdsministeriet och Institutet för hälsa och välfärd informerar
Antalet coronafall är fortfarande högt i hela landet – spårningen är tidskrävande men ger resultat

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 4.2.2021 10.00 | Publicerad på svenska 4.2.2021 kl. 12.42
Pressmeddelande 25/2021
Kuvassa kerrotaan symbolein ja sanoin, miten koronavirusta torjutaan kokonaisuudessaan parhaiten: välttämällä fyysisiä kontakteja, pitämällä yli kahden metrin etäisyyttä, noudattamalla hyvää käsi- ja yskimishygieniaa ja käyttämällä maskia, hakeutumalla testiin lievienkin oireiden ilmaantuessa, pysymällä kotona sairaana sekä lataamalla Koronavilkku.

Två veckor sedan började de nya covid-19-fallen öka, och de har fortsatt öka under vecka 4. Det som är positivt är att antalet människor som går och testar sig har ökat tydligt sedan slutet av januari jämfört med årsskiftet. Även spårningen fungerar bra i kommunerna, men det är ett tidskrävande arbete. Det viktigaste är att börja spårningen snabbt och att bryta nya smittkedjor.

Förra veckan började de nya covid-19-fallen öka, och de har fortsatt öka under vecka 4. Det som är positivt är att antalet människor som går och testar sig har ökat tydligt sedan slutet av januari jämfört med årsskiftet. Även spårningen fungerar bra i kommunerna, men det är ett tidskrävande arbete. Det viktigaste är att börja spårningen snabbt och att bryta nya smittkedjor. 

De regionala rekommendationerna och begränsningarna är effektiva, och behovet av sjukhusvård har hållits på en ganska stabil nivå efter årsskiftet. Människor har följt rekommendationerna och begränsningarna bra trots att den utdragna epidemin prövar många människors krafter och tålamod.  

Vaccinationerna har börjat i hela landet och kommunerna har en god vaccinationsberedskap. Hur snabbt vaccinationerna kan genomföras i de olika befolkningsgrupperna beror på hur stor mängd och hur snabbt man kan få vacciner till Finland i det här pandemiläget som världen befinner sig i. 

Incidensen har ökat

Under vecka 4 rapporterades det 2592 nya fall, vilket är 258 flera fall jämfört med den föregående veckan. Incidensen av nya fall var 47 fall per 100 000 invånare, vilket var en tydlig ökning jämfört med föregående vecka då incidensen var 42. 

Under de senaste två veckornas uppföljningsperiod (18.1-31.1) rapporterades det sammanlagt 4926 nya fall, vilket är 1353 flera fall än under de två föregående veckorna. Incidensen av nya fall var 89 per 100 000 invånare och under den föregående tvåveckorsperioden 65 fall per 100 000 invånare.

Reproduktionstalet uppskattas för närvarande vara 0,9–1,1 (sannolikhetsintervallet 90 %).
Under vecka 4 var det många som gick och testade sig: det togs över 105 000 tester. Andelen positiva tester var cirka 2,5 procent. 

Av samtliga nya smittfall i hela landet har smittkällan gått att utreda i 63 procent av fallen. I ungefär en fjärdedel av smittfallen var personen i karantän när smittan konstaterades. Det konstateras en hel del massexponeringar, och man har lagt märke till att många smittkedjor har orsakats särskilt av unga vuxnas sammankomster. Under vecka 4 försattes 13 650 personer i karantän. 

Spridningen av nya virusvarianter bekämpas med samma välbekanta metoder

I Finland har man hittills upptäckt nya virusvarianter i 127 prover. Spridningen av nya virusvarianter kan hindras med samma metoder som man tidigare använt mot coronaviruset, det vill säga genom att undvika fysisk kontakt, hålla ett avstånd på minst två meter, iaktta god hand- och hosthygien och använda munskydd. Alla bör gå och testa sig vid minsta symtom och stanna hemma om man är sjuk. Metoderna innefattar också Coronablinkern, som kan laddas ner i smarttelefonen. 

Proverna av avloppsvattnet visar att viruset finns i hela landet

Institutet för hälsa och välfärd kartlägger förekomsten av coronaviruset i Finlands avloppsvatten vid 28 avloppsreningsverk. Undersökningarna av avloppsvattnet stämmer överens med incidensen av coronaviruset: viruset förekommer i alla delar av Finland. Vid den senaste omfattande uppföljningen 24 - 25.1.2021 hittade man genetiskt arv av coronavirus i sammanlagt 26 av avloppsreningsverkens prover. 

Antalet patienter som behöver sjukhusvård är på samma nivå som tidigare 

Den 3 februari vårdades sammanlagt 129 patienter på sjukhus på grund av covid-19: 23 patienter inom primärvården, 83 patienter inom den specialiserade sjukvården och 23 patienter inom intensivvården.  Antalet coronapatienter inom intensivvården är högst i Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt.  

Den 3 februari hade det rapporterats sammanlagt 685 dödsfall till följd av covid-19. 

Den uppföljningsrapport om epidemin som publicerats i dag samt de tidigare rapporterna finns på Institutet för hälsa och välfärds webbplats.

Ytterligare information:

Mika Salminen, direktör, Institutet för hälsa och välfärd, [email protected] (epidemiläget)
Taneli Puumalainen, överläkare, THL, [email protected] (epidemiläget)
Kari Auranen, ledande forskare, THL, [email protected] (prognosmodeller) 
Liisa-Maria Voipio-Pulkki, strategidirektör, social- och hälsovårdsministeriet, [email protected] (arbetsgruppen för lägesbilder och modeller)
Pasi Pohjola, direktör, social- och hälsovårdsministeriet, [email protected] (arbetsgruppen för lägesbilder och modeller)

Tillbaka till toppen