Hyppää sisältöön
Media

STM ja THL tiedottavat
Koronavirustartuntoja edelleen runsaasti koko maassa – jäljittäminen vie aikaa mutta on tuloksellista

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 4.2.2021 10.00
Tiedote 25/2021
Kuvassa kerrotaan symbolein ja sanoin, miten koronavirusta torjutaan kokonaisuudessaan parhaiten: välttämällä fyysisiä kontakteja, pitämällä yli kahden metrin etäisyyttä, noudattamalla hyvää käsi- ja yskimishygieniaa ja käyttämällä maskia, hakeutumalla testiin lievienkin oireiden ilmaantuessa, pysymällä kotona sairaana sekä lataamalla Koronavilkku.

Toissa viikolla alkanut uusien todettujen covid-19-tapausten määrän kasvu on jatkunut viikolla 4. Myönteistä on, että valtakunnallisesti testeihin on hakeuduttu tammikuun lopussa selvästi useammin kuin vuodenvaihteessa. Myös jäljitystyö toimii kunnissa hyvin, vaikka sen on työlästä. Olennaista on päästä nopeasti jäljittämään ja katkaisemaan uudet tartuntaketjut.

Alueelliset suositukset ja rajoitukset ovat tehokkaita, ja sairaalahoidon tarve on pysynyt vuodenvaihteen jälkeen melko vakaana. Ihmiset ovat noudattaneet annettuja suosituksia ja rajoituksia hyvin, vaikka pitkittynyt epidemiatilanne koettelee monien jaksamista ja kärsivällisyyttä. 

Rokotukset ovat koko maassa käynnissä ja rokotusvalmius kunnissa on hyvä. Rokotusten nopea eteneminen eri väestöryhmiin on kiinni siitä, kuinka paljon ja miten nopealla aikataululla rokotteita saadaan maahan maailmanlaajuisessa pandemiatilanteessa.

Ilmaantuvuus on noussut

Viikolla 4 tartuntatautirekisteriin ilmoitettiin 2592 uutta tapausta, mikä on 258 enemmän kuin edellisellä viikolla. Uusien tapausten ilmaantuvuus oli 47 tapausta 100 000 asukasta kohden, mikä oli selvästi suurempi kuin edellisellä viikolla, jolloin vastaava luku oli 42.

Viimeisen kahden viikon seurantajakson (18.1.-31.1.) yhteenlaskettu tapausmäärä oli 4926 uutta tapausta, mikä on 1353 enemmän kuin edeltävien kahden viikon aikana. Uusien tapausten ilmaantuvuus oli 89 tapausta 100 000 asukasta kohden, kun se edeltävällä kahden viikon jaksolla oli 65 tapausta.

Arvioitu tartuttavuusluku on tällä hetkellä 0,9-1,1 (90 % todennäköisyysväli).
Viikolla 4 ihmiset ovat hakeutuneet hyvin testeihin: testejä tehtiin yhteensä yli 105 000. Näistä positiivisten näytteiden osuus oli noin 2,5 %.

Koko maassa uusien kotimaisten tartuntojen tartunnanlähde saatiin selvitettyä 63 %:ssa tapauksista. Noin neljännes tartunnoista todettiin henkilöillä, jotka olivat tartunnan toteamishetkellä karanteenissa. Joukkoaltistuksia on paljon, ja huomiota ovat herättäneet erityisesti nuorten aikuisten kokoontumista alkunsa saaneet tartuntaketjut. Viikolla 4 asetettiin karanteeniin 13 650 henkilöä. 

Uusia virusmuunnosten tartunnat estetään samoilla tutuilla keinoilla

Suomessa on havaittu tähän mennessä uusia virusmuunnoksia 127 näytteessä. Uusien virusmuunnosten tarttumista ihmisestä toiseen voidaan estää samoilla keinoilla kuin muutoinkin koronavirusta: välttämällä fyysisiä kontakteja, pitämällä yli kahden metrin etäisyyttä, noudattamalla hyvää käsi- ja yskimishygieniaa ja käyttämällä maskia. Lievienkin oireiden ilmetessä on hakeuduttava heti testiin, ja sairaana on pysyttävä kotona. Keinovalikoimaan kuuluu myös Koronavilkku, jonka voi ladata omaan älypuhelimeensa.

Jätevesinäytteet osoittavat virusta olevan koko maassa

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoks (THL) kartoittaa koronaviruksen esiintymistä Suomen jätevesissä 28 jätevedenpuhdistamolla. Jätevesitutkimus tukee havaintoja koronaviruksen ilmaantuvuudesta: virusta esiintyy yhä ympäri maata. Viimeisimmässä laajassa seurannassa 24.–25.1.2021 koronaviruksen geeniperimää havaittiin kaikkiaan 26 jätevedenpuhdistamon näytteistä.

Sairaalahoitoa tarvitsevien potilaiden määrä samalla tasolla kuin aiemmin

Sairaalahoidossa oli 3.2. kaikkiaan 129 potilasta covid-19-taudin vuoksi: perusterveydenhuollon osastoilla 23 potilasta, erikoissairaanhoidossa 83 potilasta ja teho-osastoilla 23 potilasta. Eniten tehohoidossa olevia covid-19-potilaita on Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä. 

Tautiin liittyviä kuolemia oli 3.2.2021 mennessä raportoitu yhteensä 685.

Tänään julkaistu epidemian seurantaraportti sekä edelliset raportit ovat THL:n sivuilla. 

Lisätietoja:

Mika Salminen, johtaja, THL, [email protected] (epidemiatilanne) 
Taneli Puumalainen, ylilääkäri, THL, [email protected] (epidemiatilanne) 
Kari Auranen, johtava tutkija, THL, [email protected] (ennustemallit) 
Liisa-Maria Voipio-Pulkki, strategiajohtaja, STM, [email protected] (tilannekuva- ja mallinnustyöryhmä)
Pasi Pohjola, johtaja, STM, [email protected] (tilannekuva- ja mallinnustyöryhmä)

Tiedotetteen ingressiä on korjattu klo 13.50 siten, että se alkaa sanoilla "Toissa viikolla".

Sivun alkuun