Hyppää sisältöön
Media

Tartuntatautilain muutoksista pyydetään lausuntoja

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 2.6.2022 13.46
Tiedote

Hallituksen esitys tartuntatautilain väliaikaisista muutoksista on lausunnolla 1.6–24.7.2022. Tarkoituksena on palauttaa tartuntatautilakiin osa väliaikaisista pykälistä, joiden avulla koronaepidemiaa voidaan tarvittaessa hillitä. Rajoituksiin turvaudutaan vain, jos epidemiatilanne sitä ehdottomasti vaatii.

Tavoitteena on turvata sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmän kantokyky, jos vakavien tautitapausten määrä kasvaisi ja sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut kuormittuisivat siinä määrin, että ihmisten henki ja terveys vaarantuvat. Rajoituksilla ei pyrittäisi ehkäisemään koronan leviämistä vaan koronan aiheuttamaa vakavaa terveydenhuollon ylikuormittumista. Kaikista rajoituksista päättäisivät jatkossa kunnat ja aluehallintovirasto. 

Terveydenhuollon ylikuormittumista ehkäistäisiin ensisijaisesti hygieniavelvoitteilla. Toissijaisena keinona kunnat ja aluehallintovirastot voisivat rajoittaa ravintolatoimintaa tai tiettyjen tilojen käyttöä, jos epidemiatilanne sitä vaatisi. 

Viimesijaisena keinona kunnat ja aluehallintovirasto voisivat sulkea julkisia tiloja toiminnoissa, joissa voi syntyä merkittävän laajoja tartuntaketjuja. Näin tehtäisiin ainoastaan, jos väestön terveys ja terveydenhuollon kantokyky olisivat vakavasti uhattuina. 

Koronapassia ei voisi jatkossa käyttää koronarajoitusten vaihtoehtona, jos rajoituksiin jouduttaisiin tulevaisuudessa turvautumaan. Suomessa myönnetään kuitenkin edelleen EU:n digitaalisia koronatodistuksia, joita voidaan tarvita matkustukseen EU:ssa ja useissa maissa sen ulkopuolella. 

Pykälät ovat nykyisellään voimassa 30.6.2022 saakka, jonka vuoksi ne täytyy säätää tarvittaessa uudelleen. Väliaikaiset pykälät olisivat voimassa 31.12.2022 saakka. 


Lisätietoa

hallitussihteeri Mirka-Tuulia Kuoksa, [email protected] 
 

Sivun alkuun