Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Ändringarna i kemikalielagen stärker e-tjänsten

Social- och hälsovårdsministeriet
27.8.2020 13.41 | Publicerad på svenska 27.8.2020 kl. 14.12
Pressmeddelande

Regeringen föreslår ändringar i kemikalielagen. Ändringarna stärker bland annat e-tjänsten och Giftinformationscentralens befogenhet. 

Det föreslås att Giftinformationscentralen i likhet med Säkerhets- och kemikalieverket blir utsett till ett nationellt organ som ska ansvara för att ta emot uppgifter om insatser i nödsituationer där människors hälsa hotas. Detta gör det möjligt för Giftinformationscentralen att få tillgång till Europeiska kemikaliemyndighetens databas, där verksamhetsutövarna lämnar uppgifter om blandningar som har klassificerats som farliga på grund av sina hälsoeffekter eller fysikaliska effekter. 

I  Europeiska kemikaliemyndighetens nya system indelas de blandningar som omfattas av anmälningsskyldigheten i blandningar för konsument- och yrkesanvändning samt för industriell användning. De verksamhetsutövare som tillverkar och importerar kemikalier ska göra en anmälan om blandningar som är avsedda för konsument- och yrkesanvändning när det nya systemet börjar tillämpas den 1 januari 2021. Övergångstiden för blandningar som är avsedda för industriell användning löper fram till den 1 januari 2024.

De föreslagna ändringarna baserar sig på EU:s förordning om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar (den så kallade CLP-förordningen). 

Vidare ska lagen ändras så att verksamhetsutövarna ska lämna kemikalieuppgifter om alla farliga ämnen och blandningar till den nationella e-tjänsten för att tillgodose myndigheternas övervakningsbehov och andra behov. Den nationella KemiDigi-tjänsten administreras och upprätthålls av Säkerhets- och kemikalieverket. Det nationella kravet på att lämna uppgifter är inte nytt, utan genom lagändringen fastställs endast sättet att lämna uppgifter i den nya e-tjänsten som infördes redan i februari 2019. 

Regeringen lämnade en proposition om frågan till riksdagen torsdagen den 27 augusti. Lagen avses träda i kraft den 1 januari 2021.

Ytterligare information:

Helena Korpinen, regeringssekreterare, tfn 0295 16 3317
 

Tillbaka till toppen