Hyppää sisältöön
Media

Kemikaalilain muutoksilla vahvistetaan digitaalista asiointia

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 27.8.2020 13.41
Tiedote

Hallitus esittää muutoksia kemikaalilakiin. Muutoksilla vahvistettaisiin muun muassa digitaalista asiointia ja Myrkytystietokeskuksen toimivaltaa. 

Esityksen mukaan Myrkytystietokeskus nimettäisiin Turvallisuus- ja kemikaaliviraston ohella kansalliseksi elimeksi kiireellisiin terveydenhuollon vastatoimiin liittyvien tietojen vastaanottamisessa. Tämä mahdollistaa Myrkytystietokeskukselle pääsyn Euroopan kemikaaliviraston ylläpitämään tietokantaan, jonne toiminnanharjoittajat toimittavat tietoja seoksista, jotka on luokiteltu vaarallisiksi terveyteen kohdistuvien vaikutusten tai fysikaalisten vaarojen perusteella. 

Uudessa Euroopan kemikaaliviraston ylläpitämässä järjestelmässä ilmoitusvelvoitteen alaiset seokset jaotellaan kuluttaja-, ammattikäyttö- sekä teollisuuskäyttöisiin seoksiin. Kemikaaleja valmistavien ja maahantuovien toiminnanharjoittajien olisi tehtävä ilmoitus kuluttaja- ja ammattikäyttöön tarkoitetuista seoksista siinä vaiheessa, kun uutta järjestelmää aletaan soveltaa 1.1.2021. Teollisuuskäyttöön tarkoitetuille seoksille siirtymäaika olisi 1.1.2024 saakka.

Esitetyt muutokset pohjautuvat EU:n aineiden ja seosten luokituksia, merkintöjä ja pakkaamista koskevaan asetukseen (ns. CLP-asetus). 

Lisäksi lakia muutettaisiin niin, että toiminnanharjoittajien pitäisi toimittaa kemikaalitietoja kaikista vaarallisista aineista ja seoksista kansalliseen digitaaliseen asiointipalveluun viranomaisten valvonta- ja muita tarpeita varten. Kansallista KemiDigi-palvelua hallinnoi ja ylläpitää Turvallisuus- ja kemikaalivirasto. Kansallinen vaatimus tietojen toimittamisesta ei ole uusi, vaan lain muutoksella ainoastaan vahvistetaan tietojen toimittamisen tapa uudessa jo helmikuussa 2019 käyttöön otetussa asiointipalvelussa. 

Hallitus antoi asiaa koskevan esityksen eduskunnalle torstaina 27.8. Lain on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2021.

Lisätietoja

Hallitussihteeri Helena Korpinen, p. 029 5163317

Sivun alkuun