Hoppa till innehåll
Media

Ändringarna i abortlagen har stadfästs

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 20.12.2022 15.35
Pressmeddelande

Republikens president har stadfäst ändringarna av lagen om avbrytande av havandeskap (abortlagen). I fortsättningen kan havandeskap på egen begäran av den gravida avbrytas fram till utgången av den tolfte veckan av havandeskapet. I lagen från 1970 krävdes i de flesta fallen utlåtanden av två läkare, och man skulle lägga fram en motivering för avbrytandet.

Lagändringen inverkar inte på bestämmelserna om avbrytande av havandeskap efter den tolfte veckan av havandeskapet. Havandeskap kan på begäran av den gravida avbrytas även efter den tolfte veckan av havandeskapet, när havandeskapets fortskridande eller förlossningen skulle medföra fara för hennes liv eller hälsa. I sådana fall krävs tillståndsbeslut av två läkare.

Med tillstånd av Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (Valvira) är avbrytande av havandeskapet möjligt också av sociala orsaker fram till den tjugonde veckan av havandeskapet eller fram till den tjugofjärde veckan av havandeskapet om det hos fostret har konstaterats en svår sjukdom eller ett svårt kroppslyte.  

I lagen ingår också bestämmelser om psykosocialt stöd. Den som begär eller överväger abort eller den andra föräldern har rätt att få behövligt psykosocialt stöd. Behovet av stöd kan framträda när man överväger abort, funderar på olika alternativ och efter att graviditeten har avbrutits.

Lagen träder i kraft den 1 september 2023. Till följd av lagändringarna ska ändringar göras i förordningen om avbrytande av havandeskap (359/1970) och social- och hälsovårdsministeriets förordning om blanketter för avbrytande av graviditet och sterilisering. I och med ändringarna i den senare förordningen måste ändringar göras också i patientdatasystem, och tillräckligt med tid ska reserveras för det.

Riksdagen förutsätter en helhetsreform för att stärka självbestämmanderätten
Ändringarna som nu görs grundar sig på medborgarinitiativet Egen vilja 2020. Riksdagen godkände ändringen av lagen i enlighet med social- och hälsovårdsutskottets betänkande. Ändringarna ansågs vara nödvändiga framför allt med tanke på den gravidas självbestämmanderätt.

I sitt utlåtande förutsatte riksdagen också att statsrådet omedelbart inleder en omfattande beredning av en totalreform av lagen om avbrytande av havandeskap på ett sätt som ytterligare stärker den gravidas självbestämmanderätt.

Mer information:

Merituuli Mähkä, regeringsråd, [email protected]

Tillbaka till toppen