Hoppa till innehåll
Media

Ändringar i restaurangernas öppettider och användningen av coronapasset

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 11.1.2022 16.27
Pressmeddelande 9
kuvituskuva

Statsrådet har ändrat den förordning som begränsar förplägnadsrörelsers verksamhet med anledning av coronaepidemin. I fortsättningen ska alla restauranger stänga kl. 18.00. Dessutom förlängs begränsningarna i användningen av coronapass till utgången av januari. Förordningen om restaurangernas öppettider träder i kraft den 12 januari 2022 och gäller fram till den 31 januari 2022. Förordningen om begränsningar i användningen av coronapass träder i kraft den 12 januari 2022.

Coronapasset kan inte användas som ett alternativ till begränsningar fram till den 31 januari 2022

Statsrådet har uppdaterat den förordning om temporär begränsning av användningen av covidintyget som coronapass som utfärdats med stöd av 58 § i lagen om smittsamma sjukdomar. I praktiken innebär detta att coronapass fram till den 31 januari 2022 inte kan användas vid offentliga tillställningar och i kundlokaler som ett alternativ till regionala begränsningar.

Förordningen gäller alla de offentliga tillställningar och kundlokaler som omfattas av de gällande begränsningarna. Det är de regionala myndigheterna som bestämmer vilka begränsningar som tillämpas i områdena. Förordningen tillämpas i områden som uppfyller kriterierna för samhällsspridning. 

Begränsningar för områden med samhällsspridning från den 12 januari kl. 00.00

Sådana begränsningar av förplägnadsverksamhet som är nödvändiga för att förhindra att epidemin sprids införs i alla områden med samhällsspridning.

Begränsningarna för områden med samhällsspridning gäller i landskapen Nyland, Egentliga Finland, Satakunta, Egentliga Tavastland, Birkaland, Päijänne-Tavastland, Kajanaland, Kymmenedalen, Södra Karelen, Norra Karelen, Mellersta Finland, Österbotten, Södra Österbotten, Mellersta Österbotten, Norra Österbotten, Lappland, Södra Savolax, Norra Savolax samt i landskapet Åland.

Serveringen av alkohol ska upphöra i alla restauranger kl. 17, och restaurangerna får hålla öppet för kunder kl. 05–18. Begränsningen gäller även de restauranger som inte serverar alkoholdrycker (bl.a. caféer och snabbmatsrestauranger).

Förplägnadsrörelser vars huvudsakliga verksamhet är servering av alkohol får använda endast hälften av kundplatserna inomhus och utomhus. Övriga förplägnadsrörelser får endast använda 75 procent av kundplatserna inomhus.

Alla kunder i förplägnadsrörelsens inomhuslokaler ska ha en egen sittplats vid ett bord eller en motsvarande bordsyta.

Begränsningar som gäller förplägnadsrörelser kan inte kringgås med coronapass                                                                                

Användningen av coronapass befriar inte förplägnadsrörelserna från begränsningar som gäller antalet kundplatser samt serverings- och öppettider. Serveringen av alkohol upphör i alla förplägnadsrörelser kl. 17. Alla förplägnadsrörelser ska stänga kl. 18.

Begränsningen av användningen av coronapass gäller till och med den 31 januari 2022.

De allmänna kraven på hygien och avstånd mellan kunder gäller i alla områden.
Trots att kravet på coronapass inte längre befriar från begränsningar såsom tidigare, har restauranger i hela landet under hela sin öppettid rätt att kräva att kunderna visar upp coronapass.

Undantagen från begränsningarna ändras inte

Begränsningarna i förordningen gäller inte personalrestauranger eller försäljning av mat som avhämtas. Begränsningarna i fråga om öppettiderna gäller inte ombord på fartyg och luftfartyg som går i trafik mellan Finland och utlandet eller utomlands, och inte heller förplägnadsrörelser som finns i anslutning till distributionsstationer för flytande bränsle.


Ytterligare information:

Taneli Puumalainen, avdelningschef, Avdelningen för säkerhet och hälsa / TUTO, [email protected]
Mirka-Tuulia Kuoksa, regeringssekreterare, Avdelningen för säkerhet och hälsa / TUTO, Enheten för skydd av välfärd och hälsa / HYT, [email protected]

Regionförvaltningsverken svarar på frågor om det praktiska genomförandet av begränsningarna.

RÄTTELSE 12.1.2022 15:50: Statsrådets förordning har uppdaterat med information om förordningens ikraftträdande. Förordningen gäller från 1.1.2022 till 31.1.2022. 

Tillbaka till toppen