Hoppa till innehåll
Media

Ändringar i lagen om smittsamma sjukdomar begränsar förplägnadsrörelsernas verksamhet efter nedstängningen

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 16.4.2021 10.15
Pressmeddelande 99/2021

Med stöd av nya temporära paragrafändringar i lagen om smittsamma sjukdomar kan man i fortsättningen föreskriva om striktare begränsningar för förplägnadsrörelsernas öppet- och serveringstider samt antalet kundplatser i områdena. Republikens president godkände ändringarna i lagen om smittsamma sjukdomar den 16 april. Ändringarna gäller från och med den 19 april till och med den 30 juni 2021.

Förplägnadsrörelsernas kundplatser kan begränsas till en tredjedel av det normala när förutsättningarna enligt lagen om smittsamma sjukdomar föreligger. Alkoholserveringstiden kan begränsas så att den ska upphöra klockan 17, och förplägnadsrörelserna så att de måste stänga klockan 18.

Närmare bestämmelser om de begränsningar som ska införas utfärdas separat genom förordning av statsrådet på det sätt som epidemiläget förutsätter. Med stöd av förordningen kan man även förutsätta till exempel att kunder måste reservera bord eller att förplägnadsrörelser ska begränsa till exempel sjungandet och musiken. 

Information om statsrådets förordning och om begränsningar för förplägnadsrörelser ges separat.

Efter att nedstängningen upphör träder bestämmelser i lagen om smittsamma sjukdomar i kraft den 19 april

Bakgrunden till lagändringarna är regeringens hybridstrategi. I enlighet med strategin kan man skärpa de nödvändiga och proportionerliga begränsningsåtgärderna i fråga om förplägnadsverksamheten när stängningen av förplägnadsverksamheten upphör den 18 april. Nedstängningen har föreskrivits med stöd av lagen om inkvarterings- och förplägnadsverksamhet. Efter att nedstängningen upphör finns bestämmelser om begränsningarna i lagen om smittsamma sjukdomar.

Striktare begränsningar kan behövas i kampen mot spridningen av virusvarianter

I maj 2020 infördes begränsningar av förplägnadsverksamheten i 58 a § i lagen om smittsamma sjukdomar, som är en temporär paragraf i lagen, för att bekämpa coronavirusepidemin. 

I januari–februari 2021, innan förplägnadsrörelserna stängdes, konstaterades omfattande smittkedjor och exponeringssituationer som fått sin början i förplägnadsrörelser, trots hygienåtgärder och begränsningar. I vissa situationer hade nästan alla personer som besökt förplägnadsrörelsen smittats. Särskilt stor har risken varit i de förplägnadsrörelser där alkoholservering utgör en stor del av inkomsterna. Smittfall har konstaterats också i förplägnadsrörelser som i huvudsak har matservering. 

Den ökade förekomsten av virusvarianter som smittar lättare har ytterligare ökat smittrisken i förplägnadsrörelserna och andra utrymmen där vuxna möts och samlas.

De tidigare begränsningarna och allmänna skyldigheterna är fortfarande i kraft

I enlighet med lagen om smittsamma sjukdomar ska förplägnadsrörelserna fortfarande iaktta särskilda hygienkrav och se till att det är tillräckligt stort avstånd mellan kunderna. Förplägnadsrörelserna ska upprätta en plan som stöd för iakttagandet av skyldigheterna och begränsningarna. Informationen om hur planen genomförs och om det största tillåtna antalet kunder ska hållas framlagd för kunderna.

Regionförvaltningsverken övervakar att begränsningarna och skyldigheterna iakttas. 

Begränsningarna i lagen gäller inte personalrestauranger och inte heller försäljning av mat och dryck för avhämtning. Begränsningarna av öppettiderna gäller inte de förplägnadsrörelser som finns i anslutning till servicestationer, och inte heller förplägnadsverksamheten på fartyg och flygplan på rutter mellan Finland och andra länder eller i utlandet.

Ytterligare information:

Ismo Tuominen, direktör, [email protected]

Tillbaka till toppen