Hyppää sisältöön
Media

Tartuntatautilain muutokset rajoittavat ravitsemisliikkeiden toimintaa sulkutilan jälkeen

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 16.4.2021 10.15
Tiedote 99/2021

Tartuntatautilain uusien väliaikaisten pykälämuutosten nojalla alueille voidaan jatkossa säätää nykyistä tiukempia rajoituksia ravitsemisliikkeiden aukiololle, anniskeluajoille sekä asiakaspaikkamäärille. Tasavallan presidentti hyväksyi tartuntatautilain muutokset 16.huhtikuuta. Muutokset ovat voimassa 19. huhtikuuta lukien 30.6.2021 saakka.

Ravitsemisliikkeen asiakasmäärä voidaan tartuntatautilaissa säädettyjen edellytysten täyttyessä rajata jopa kolmasosaan normaalista. Alkoholin anniskeluaika voidaan säätää päättymään jo klo 17 ja ravitsemisliikkeet suljettaviksi jo klo 18.

Käyttöön otettavista rajoituksista säädetään tarkemmin erikseen valtioneuvoston asetuksella epidemiatilanteen edellyttämällä tavalla. Asetuksella voidaan myös edellyttää esimerkiksi pakollinen pöytävaraus ja rajoittaa esimerkiksi laulamista ja musiikin soittamista ravitsemisliikkeessä. 

Valtioneuvoston asetuksesta ja ravitsemisliikkeiden rajoituksista tiedotetaan erikseen.

Sulun jälkeen 19.4. tulevat voimaan tartuntatautilain säädökset

Lakimuutosten taustalla on hallituksen hybridistrategia. Sen mukaisesti voidaan ottaa käyttöön välttämättömät ja oikeasuhtaiset ravitsemistoimintaa koskevat rajoitustoimien kiristykset, kun ravitsemistoiminnan sulku päättyy 18. huhtikuuta. Sulusta on säädetty majoitus- ja ravitsemistoiminnasta annetun lain nojalla. Tämän jälkeen rajoituksista säädetään tartuntatautilailla.

Tiukempia rajoituksia voidaan tarvita torjumaan muuntovirusten leviämistä

Ravitsemisliiketoimintaa koskevat rajoitukset lisättiin toukokuussa 2020 tartuntatautilakiin väliaikaiseen 58a §:ään koronavirusepidemian torjumiseksi. 

Tammi-helmikuussa 2021 ennen ravitsemisliikkeiden sulkua todettiin ravitsemisliikkeistä alkunsa saaneita laajoja tartuntaketjuja ja altistumistilanteita hygieniatoimista ja rajoituksista huolimatta. Joissakin tilanteissa lähes kaikki ravitsemisliikkeessä asioineet olivat saaneet tartunnan. Erityisen suuri riski on ollut niissä ravitsemisliikkeissä, joissa alkoholin anniskelu tuo suuren osan tuloista. Tartuntoja on todettu myös pääasiassa ruokailuun keskittyvissä ravitsemisliikkeissä. 

Herkemmin tarttuvien virusmuunnosten runsastuminen on entisestään lisännyt tartuntariskejä ravitsemisliikkeissä ja muissa sellaisissa tiloissa, missä aikuiset kohtaavat ja kokoontuvat.

Aiemmin säädetyt rajoitukset ja yleiset velvoitteet edelleen voimassa

Ravitsemisliikkeiden on tartuntatautilain mukaisesti edelleen noudatettava hygieniaan liittyviä erityisiä vaatimuksia ja huolehdittava asiakkaiden välisen riittävän etäisyyden ylläpitämisestä. Ravitsemisliikkeiden on laadittava suunnitelma velvollisuuksien ja rajoitusten noudattamisen tueksi. Toteuttamista koskeva kuvaus ja suurin sallittu asiakasmäärä on pidettävä asiakkaiden nähtävillä.

Aluehallintovirastot valvovat rajoitusten ja velvollisuuksien noudattamista. 

Laissa säädetyt rajoitukset eivät koske henkilöstöravintolatoimintaa eivätkä ruuan ja juoman noutomyyntiä. Aukioloaikarajoitusten ulkopuolelle jäävät huoltoasemien yhteydessä toimivat ravitsemisliikkeet sekä Suomen ja ulkomaiden välillä tai ulkomailla kulkevien laivojen ja lentokoneiden ravitsemistoiminta.

Lisätietoja:


Johtaja Ismo Tuominen, [email protected]

Sivun alkuun