Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Riktlinjer för områdesindelningen på remiss i november

FinansministerietSocial- och hälsovårdsministeriet
16.10.2015 10.38
Nyhet 57/2015

Regeringen stakar ut riktlinjerna för antalet självstyrelseområden, som används vid beredningen av en lag om ordnandet av social- och hälsovården och en lag om självstyrelseområden. En preliminär områdesindelning sänds på omfattande remiss i november. Då kan kommunerna ta ställning till propositionen.

Regeringen beslutar före utgången av oktober också om riktlinjerna för alternativ. Den fortsatta beredningen av social- och hälsovårdsreformens finansiering görs på basis av dessa.

Beslutet styr beredningen av lagen om ordnandet av social- och hälsovården och lagen om självstyrelseområden samt lagstiftningen om finansiering som har samband med dessa.

Under oktober används även sakkunnigberedning som tjänstemannaarbete för regeringens beslutsfattande. Vid beredningen granskas olika antal områden och alternativ som gäller grunderna för områdesindelningen. Det sakkunnigarbete som använts som bakgrundsmaterial kommer att publiceras efter beslutet om antal områden.

Utkasten till en lag om ordnandet av social- och hälsovården och en lag om självstyrelseområden inklusive motivering sänds på remiss i april. Efter remissrundan beslutar regeringen om sin detaljerade ståndpunkt om lagarna. Regeringens proposition lämnas till riksdagen i oktober 2016. Riksdagen beslutar om antalet självstyrelseområden och grunderna för områdesindelningen när den stiftar om lagen om självstyrelseområden och lagstiftning som har samband med den.

Ytterligare information

understatssekreterare Tuomas Pöysti, tfn 0295 163 012
specialmedarbetare Hanna-Maija Kause, tfn 050 566 7949
[email protected]

Anu Vehviläinen Juha Rehula alueuudistus-arkisto sote-uudistus
Tillbaka till toppen