Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Gemensamma riktlinjer för reformen av alkohollagen diskuterades i höstens andra workshop

Social- och hälsovårdsministeriet
17.11.2015 17.03
Pressmeddelande 184/2015

De intressentgrupper som social- och hälsovårdsministeriet hade sammankallat diskuterade riktlinjerna för reformen av alkohollagen i höstens andra workshop den 17 november. Under workshopen diskuterade ett tjugotal aktörer sina ståndpunkter om frågor kring alkohollagen.

På workshopens agenda stod denna gång alkoholskador, alkoholreklam, avgränsning av serveringsområden och alkoholförtäring på allmänna platser. Intressentgrupperna diskuterade också EU-domstolens prejudikat om distansförsäljning av alkoholdrycker samt om försäljningens olika eventuella effekter på Finlands alkohollag.

Arbetet med alkohollagstiftningens totalreform inleddes i oktober i en av social- och hälsovårdsministeriet sammankallad workshop som öppnades av familje- och omsorgsminister Juha Rehula. Alkohollagstiftningen består av alkohollagen från år 1994 och 15 förordningar som utfärdats med stöd av denna. Regleringen ska nu överföras från förordningarna till alkohollagen.

Social- och hälsovårdsministeriet fortsätter att bereda totalreformen av alkohollagen. I sista hand beslutar statsrådet om de politiska riktlinjerna för reformen. Ministeriet kommer att be yttranden om lagutkastet i februari-mars 2016. Avsikten är att regeringens proposition lämnas till riksdagen vårvintern 2016. Lagstiftningen är planerad att träda i kraft 1.1.2017.

Ytterligare information:

Kari Paaso, direktör, tfn 02951 63340, [email protected]
Ismo Tuominen, regeringsråd, tfn 02951 63341, [email protected]

Alkoholpolitik

Juha Rehula Sipilän hallitus
Tillbaka till toppen