Hoppa till innehåll
Media

Lagförslag om slopande av aktiveringsmodellen på remiss

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 16.8.2019 11.25
Pressmeddelande

Ett utkast till regeringsproposition om slopande av den så kallade aktiveringsmodellen inom utkomstskyddet för arbetslösa sändes på remiss av social- och hälsovårdsministeriet i dag den 16 augusti 2019. Slopandet av aktiveringsmodellen förutsätter att lagen om utkomstskydd för arbetslösa ändras.

Enligt regeringsprogrammet för statsminister Antti Rinnes regering ska de skyldigheter och nedsättningar av arbetslöshetsförmåner som ingår i aktiveringsmodellen slopas, när det har fattats beslut om åtgärder som har motsvarande sysselsättningseffekter. 

”Genom denna proposition slopas de skyldigheter och nedsättningar av förmåner som ingår i aktiveringsmodellen, så att utkomstskyddet för arbetslösa blir tydligare och begripligare. Tydlighet och begriplighet är ju också grundläggande faktorer i den reform av den sociala tryggheten som inleds i höst”, säger social- och hälsovårdsminister Aino-Kaisa Pekonen. ”Sysselsättningsåtgärderna gås igenom av ministerarbetsgruppen för främjande av sysselsättningen redan nästa vecka”.

Lagändringarna avses träda i kraft den 1 januari 2020. Det innebär att aktiviteten hos en person som får arbetslöshetsförmån inte längre följs upp i enlighet med modellen och att aktiveringsmodellen inte längre sänker arbetslöshetsförmåner som tjänas in från och med den 1 januari 2020. Om arbetslöshetsförmånen tidigare har sänkts på grund av aktiveringsmodellen, återgår den till normalt belopp vid ingången av 2020. Aktiveringsmodellen inverkar fortfarande på arbetslöshetsförmåner som tjänas in under 2019 men som betalas i januari 2020.

På grund av slopandet av aktiveringsmodellen föreslås också ändringar i lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner och i de bestämmelser om statsandel för inkomstrelaterad dagpenning som ingår i lagen om arbetslöshetskassor. 

Remisstiden går ut den 9 september 2019. Avsikten är att regeringens proposition ska lämnas till riksdagen som en budgetlag under hösten 2019. 

Ytterligare information

Jiri Sironen, specialmedarbetare, tfn 0295 163 410 (förfrågningar om intervjuer med minister Pekonen)
Marjaana Maisonlahti, regeringsråd, tfn 0295 163 288, [email protected]
Joni Rehunen, specialmedarbetare, tfn 0295 163 435, [email protected] 

Länkar

Tillbaka till toppen