Aktiveringsmodellen inom utkomstskyddet för arbetslösa och avvecklingen av den – Frågor och svar

De skyldigheter och nedsättningar av arbetslöshetsförmåner som ingår i aktiveringsmodellen har slopats från och med den 1 januari 2020. Modellen inverkar inte längre på arbetslöshetsförmåner som betalas för tiden efter den 1 januari 2020. Aktiveringsmodellen kan dock fortfarande påverka de arbetslöshetsförmåner som betalas för 2019.  

 

På andra webbplatser