Aktiveringsmodellen inom utkomstskyddet för arbetslösa och avvecklingen av den enligt det utkast till regeringsproposition som sändes på remiss 16.8.2019 – Frågor och svar