Hoppa till innehåll
Media

Ersättningsnivån för vuxna personers rehabiliterande psykoterapi stiger

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 10.12.2015 14.43
Pressmeddelande 213/2015

Ersättningsnivån för vuxna personers rehabiliterande psykoterapi höjs och den görs enhetligare med ersättningsnivån för unga personers rehabiliterande psykoterapi från ingången av år 2016.

Ersättningsnivån för unga personer är nu högre än ersättningsnivån för vuxna personer inom individuell terapi och gruppterapi. Unga personer har haft en egen, högre ersättningsnivå från och med år 2000. Ersättningsnivån för vuxna har varit densamma i över 20 år. Den stora självriskandelen för vuxna personers rehabilitering har försämrat möjligheterna för särskilt arbetslösa, studerande och andra vuxna med små inkomster att få rehabiliterande psykoterapi.

Psykiska störningar leder ofta till sjukskrivningar från arbetet, avbrutna studier och övergång till invalidpension. Forskning visar att psykoterapi är en bra behandlings- och rehabiliteringsform i flera fall av psykiska störningar. Med hjälp av rehabiliterande psykoterapi kan man förbättra en persons arbets- och studieförmåga samt förebygga arbetsoförmåga.

Statsrådets förordning är en del av lagstiftningsändringar i syfte att underlätta för partiellt arbetsföra att stanna kvar i arbetslivet och få tag i ett arbete samt förlänga arbetskarriärerna. Förordningen träder i kraft 1.1.2016.

Ytterligare information:

Milja Tiainen, regeringssekreterare, tfn 02951 63579, [email protected]

Tillbaka till toppen