Hoppa till innehåll
Media

Ministrarna Lindström och Mattila träffade sina kollegor från Rumänien och Kroatien i Helsingfors

arbets- och näringsministerietsocial- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 9.11.2018 9.53 | Publicerad på svenska 9.11.2018 kl. 14.29
Pressmeddelande

Arbetsminister Jari Lindström och social- och hälsovårdsminister Pirkko Mattila diskuterade den 9 november 2018 programmet för den kommande EU-ordförandeskapsperioden med Rumäniens och Kroatiens ministrar och tjänstemän som ansvarar för arbets- och socialfrågorna.

Rumänien, Finland och Kroatien bildar en ordförandetrio för Europeiska unionens råd för de följande tre ordförandeperioderna. Länderna bereder för närvarande ett gemensamt program om de huvudteman som rådet ska behandla under dessa 18 månader. Trioländeras program kommer att publiceras mot slutet av året.

Vid sitt möte diskuterade ministrarna bl.a. det ömsesidiga förhållandet mellan välfärd, sysselsättning och ekonomi, arbetskraftens kompetens och rörlighet, möjligheterna och utmaningarna i det föränderliga arbetslivet, jämställdheten mellan könen samt främjande av välbefinnandet i arbetet.

– Diskussionen kring förändringarna i arbetslivet kommer att vara aktuell också under Finlands EU-ordförandeskapsperiod. EU ska uppmuntra sina medlemsstater att vidta åtgärder för att upprätthålla och utveckla medborgarnas kompetens, säger arbetsminister Jari Lindström.

– Vi bör se till att människorna står i centrum när vi bedriver politik. Välfärdsekonomi är ett övergripande angreppssätt där man studerar vilka slags inverkningar som välfärd och sysselsättning har på den ekonomiska tillväxten och å andra sidan det hur den ekonomiska tillväxten påverkar människornas välfärd, sammanfattar minister Mattila.

Finlands EU-ordförandeskapsperiod närmar sig

  • Finland är ordförandeland för Europeiska unionens råd i ett halvår från och med ingången av juli 2019.
  • Före Finland sköter Rumänien ordförandeskapet och Kroatien blir ordförandeland efter Finland.
  • Ordförandeländerna samarbetar i grupper om tre medlemsländer, dvs. som en trio.
  • Finlands nationella ordförandeskapsprogram bereds på ett parlamentariskt sätt.

Före mötet i Helsingfors har trioländernas ministrar träffats i Kroatien och Rumänien. Vid mötet i Helsingfors representerades Finland utöver ministrarna Lindström och Mattila dessutom av familje- och omsorgsminister Annika Saarikko. Diskussionerna fördes i Statsrådets festvåning fredagen den 9 november.

Arbetsminister Lindström träffade den 9 november också kommissionens vice ordförande Valdis Dombrovskis. Diskussionsteman var bl.a. framtiden för EU:s tillväxt- och sysselsättningsstrategi samt den sociala dimensionen av EMU.

Ytterligare information:
Jami N. Arvola, arbetsministerns specialmedarbetare, tfn 050 4471 255
Kari Synberg, social- och hälsovårdsministerns specialmedarbetare, tfn 050 574 2297

Tillbaka till toppen