Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Staten finansierar byggande och renovering av läkarhelikopterbaser med 18 miljoner euro

Social- och hälsovårdsministerietStatsrådets kommunikationsavdelning
21.2.2019 13.18
Pressmeddelande 107/2019

Finanspolitiska ministerutskottet utarbetade den 21 februari nya riktlinjer för arrangemang med anknytning till flygtjänsterna inom prehospital akutsjukvård som gäller bolaget FinnHEMS Oy. Finn-HEMS Oy administrerar läkarhelikopterverksamheten. De nya riktlinjerna behövs eftersom den tidigare fastställda planen för att centralisera FinnHEMS Oy:s ägo till Birkalands sjukvårdsdistrikt och kapitaliseringen av bolaget inte har godkänts av de övriga sjukvårdsdistrikten.

FinnHEMS är den riksomfattande administrativa enheten för läkarhelikopterverksamhet. Bolaget ägs med lika stora andelar av de fem universitetssjukvårdsdistrikten i Finland.

Enligt finanspolitiska ministerutskottets nya riktlinjer överlåter staten ett aktiekapital på cirka 18 miljoner euro för FinnHEMS Oy:s utgifter för baserna. Beloppet är mindre än vad som tidigare har fastställts eftersom ägararrangemangen inte ändras.

Med hjälp av tilläggsfinansieringen kan de två befintliga läkarhelikopterbaserna (Tammerfors och Uleåborg) renoveras grundligt och två nya baser byggas i Österbotten och Sydöstra Finland på det sätt som riksdagens justitieombudsman förutsätter. Ministerarbetsgruppen för reformer har redan tidigare den 20 december 2018 fastställt att orterna är Kouvola och Seinäjoki.

Staten reserverar därtill ett aktiekapital på högst 500 000 euro för genomförandet av brådskande planeringsarbete. Med kapitalet inleder FinnHEMS Oy planeringen av ordnandet av flygtjänster genom egen produktion. Planen bör vara klar den 30 mars 2019. Eventuella finansieringsbeslut och övriga beslut som gäller egen produktion kommer att tas av nästa regering.   

Finanspolitiska ministerutskottet föreslår att riksdagens samtycke inhämtas för överföringen av aktierna i samband med behandlingen av den första tilläggsbudgeten för 2019. I anslutning till tilläggsbudgeten fastställer statsrådet också riktlinjerna för medlens användningsändamål och objekt (Seinäjoki och Kouvola) för de ovan nämnda investeringarna i baser.

Ytterligare information: Kirsi Varhila, avdelningschef, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 0295 163 338, [email protected] (skicka ett sms där du ber henne ringa upp dig)

Tillbaka till toppen