Hoppa till innehåll
Media

Regeringen fick en omfattande översikt över coronavirusläget och beslutade om ytterligare samordning

social- och hälsovårdsministerietstatsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 27.2.2020 13.33 | Publicerad på svenska 27.2.2020 kl. 15.06
Pressmeddelande 96/2020

Vid sina förhandlingar onsdagen den 26 februari fick regeringen av ministerierna en omfattande lägesrapport om coronaviruset och beredskapen för att viruset sprids. Regeringen tog del av en omfattande lägesbild i fråga om coronaviruset och en lägesbild av sjukdomen som tagits fram av Institutet för hälsa och välfärd. Dessutom fick regeringen en översikt över beredskapsläget vid de ansvariga ministerierna (social- och hälsovårdsministeriet, arbets- och näringsministeriet, kommunikationsministeriet, utrikesministeriet och finansministeriet).

I Finland följs coronavirusläget noga i samarbete mellan olika myndigheter, och vi har tillgång till aktuell information om eventuella förändringar i läget.

Riksdagsgrupperna informerades om coronavirusläget i dag på förmiddagen. Dessutom kommer statsminister Sanna Marin senare i dag att ge riksdagen statsministerns upplysning om Finlands beredskap för den eventualitet att coronaviruset sprids.

Som helhet bedömt har Finland god beredskap för att viruset sprids. Beredskapsåtgärder har vidtagits i god tid. I och med att coronaviruset nu sprider sig i Europa fattade regeringen vid sina förhandlingar också beslut om ytterligare samordning.

Inom statsrådet tillsätts en covid-19-samordningsgrupp, vars mandat gäller tills vidare. Gruppen består av kanslicheferna och beredskapscheferna vid de ansvariga ministerierna (social- och hälsovårdsministeriet, arbets- och näringsministeriet, utrikesministeriet, inrikesministeriet, finansministeriet och kommunikationsministeriet). Samordningsgruppen leds av statsministerns statssekreterare, och dess sekreterare är statsrådets säkerhetsdirektör. Statsrådets kommunikationsdirektör och en sakkunnig vid Institutet för hälsa och välfärd är permanenta sakkunnigmedlemmar i gruppen. Även representanter för andra förvaltningsområden kan vid behov kallas till medlemmar i gruppen.

I budgeten har det reserverats 8,9 miljoner euro för extra utgifter som föranleds av motsvarande sjukdomslägen som i fråga om det nya coronaviruset. Dessutom är regeringen beredd att vid behov täcka eventuella extra kostnader för coronaviruset genom ett tilläggsbudgetförfarande.

Ytterligare information: Henrik Haapajärvi, statsministerns politiska specialmedarbetare, tfn 050 339 2604, och Päivi Anttikoski, statsrådets kommunikationsdirektör, tfn 040 536 4821

Tillbaka till toppen