Hoppa till innehåll
Media

Finanspolitiska ministerutskottet förordade bolagiseringen av Institutet för hälsa och välfärds kommersiella vaccinforskningstjänster

social- och hälsovårdsministerietstatsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 13.10.2020 10.56 | Publicerad på svenska 14.10.2020 kl. 17.15
Pressmeddelande 641/2020

Vid sitt möte den 13 oktober 2020 behandlade statsrådets finanspolitiska ministerutskott bolagiseringen av Institutet för hälsa och välfärds kommersiella vaccinforskningstjänster och överföringen av dem till det nya bolag med statliga specialuppgifter som ska bildas.

Bakom arrangemanget ligger spänningarna i anslutning till Institutet för hälsa och välfärds opartiskhet och oavhängighet. Justitiekanslern utredde huruvida upphandlingsförfarandet för vacciner vid Institutet för hälsa och välfärd är oavhängigt och meddelade sitt beslut den 10 maj 2019. I beslutet ansåg justitiekanslern det motiverat att tydligare än tidigare åtskilja den vaccinforskning som finansieras av läkemedelsbolag från beredningen och beslutsfattandet i anslutning till beslut om upphandling av vacciner, så att det kan säkerställas att förfarandet är oavhängigt och opartiskt. Med anledning av de utredningar som gjorts i frågan beslutade social- och hälsovårdsministeriet att fortsätta beredningen av en bolagisering av de kommersiella vaccinforskningstjänsterna. Den föreslagna lösningen innebär att den kommersiella vaccinforskningen vid Institutet för hälsa och välfärd hålls åtskild från upphandlingen av vacciner och att det dessutom skapas förutsättningar för att stärka den nationella vaccinforskningen.

Finanspolitiska ministerutskottet förordade bolagiseringen av Institutet för hälsa och välfärds kommersiella vaccinforskningstjänster, bildandet av ett bolag med specialuppgifter och tillförseln av statligt kapital i samband med detta. Social- och hälsovårdsministeriet fortsätter beredningen så att ärendet kan behandlas i samband med den kompletterande budgeten för 2021.

Ytterligare information: Niina Kiviaho, specialsakkunnig, [email protected], tfn 050 306 1809
 

Tillbaka till toppen