Hoppa till innehåll
Media

”Sote100” –lagpaketet till riksdagen

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 15.4.2021 14.29
Pressmeddelande

Regeringen föreslår tekniska ändringar i flera lagar inom de olika ministeriernas förvaltningsområden. Lagpaketet innefattar preciseringar och uppdateringar av de lagar som har ett centralt samband med reformen av social- och hälsovården. Regeringen föreslår ändringar i sammanlagt 109 olika lagar.

Statsminister Marins regering lämnade den 8 december 2020 en proposition till riksdagen om inrättande av välfärdsområden och om en reform av ordnandet av social- och hälsovården och räddningsväsendet. Under reformen görs det också många ändringar i de gällande lagarna. Man har reviderat dryga hundra lagar. 

Denna så kallade SOTE100-proposition som regeringen nu har lämnat till riksdagen innehåller förslag till sådana tekniska ändringar i lagar inom olika ministeriers förvaltningsområden som behövs göras på grund av lagstiftningen om social- och hälsovårdsreformen. Dessutom kompletteras det innehåll som gäller informationsledningen i anknytning till särlösningen för Nyland. Syftet med ändringarna är att uppdatera lagstiftningen så att den motsvarar det nya strukturella verksamhetsfältet och organiseringsansvaret.
De föreslagna lagarna avses träda i kraft den 1 januari 2023.

 

HE 56/2021

Mer information:

Maria Huttunen, tfn. +358 295 163 717, [email protected]

Tillbaka till toppen