Hyppää sisältöön
Media

”Sote100” – láhkapakeahtta riikkabeivviid gieđahallamii

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 15.4.2021 14.29
Dieđáhus

Ráđđehus evttoha teknihkalaš nuppástusaid máŋggaide eará ministeriijaid hálddahussuorggi lágaide. Láhkapakeahtas lea gažaldat sode-ođastussii guovddážiid laktásan lágaid dárkilastimiin ja beaivvádahttimiin. Ráđđehus evttoha nuppástusaid buohkanassii 109 láhkii.

Oaiveministtar Marin ráđđehus attii riikkabeivviide 8.12.2020 evttohusa buresveadjinguovlluid vuođđudeamis sihke sosiála- ja dearvvašvuođafuolahusa ja gádjundoaimma ordnema ođasmahttimis. Ođasmahttimii laktása maiddái viiddis fámus lean lágaid nuppástusbargu, mas lea dahkkon badjelaš čuođi lága dárkkistus.

Dál ráđđehusa riikkabeivviide addán nu gohčoduvvon SOTE100-evttohusas evttohit dahkkot sierra ministeriijaid hálddahussuorggi lágaide sode-ođastusa guoskevaš láhkaásaheamis boahtán teknihkalaš rievdadusaid. Lassin dagašedje Uusimaa sierračovdosii laktásan diehtojođiheapmái guoskevaš sisdololaš dievasmahttima. Dáiguin nuppástusain lea mihttomearri beaivádit sierra hálddahussurggiid láhkaásaheami dávistit ođđa ráhkaduslaš doaibmagietti ja ordnenovddasvástádusa.

Lágat leat oaivvilduvvon boahtit fápmui 1.1.2023

Lassedieđut

Maria Huttunen, p. +358 295 163 717, [email protected]

sote-uudistus
Back to top