Asunnottomuutta vähentävien sote-palvelujen kehittäminen

kuvassa kädet Sosiaali- ja terveysministeriössä on käynnistetty asunnottomuutta vähentävien sote-palvelujen kehittämiseen tähtäävä hanke. 

Hanke on osa ympäristöministeriön käynnistämää yhteistyöohjelmaa asunnottomuuden puolittamiseksi vuoteen 2023 mennessä. Yhteistyöohjelmaan on kutsuttu mukaan kunnat, joissa oli eniten asunnottomia vuonna 2018, sekä asunnottomuuden alan järjestöjä. 

Matalan kynnyksen sote-palvelut voivat ehkäistä asunnottomuutta

Ympäristöministeriö on toteuttanut aikaisempina hallituskausina asunnottomuuden vähentämisen ohjelmia. Ohjelmakausien arvioinneissa tuli ilmi, että asunnottomuutta voitaisiin ehkäistä tarjoamalla jalkautuvia ja matalan kynnyksen sote-palveluja. 

Tällaisia palveluja ei kuitenkaan ole tällä hetkellä riittävästi tarjolla. Siksi STM avasi keväällä 2020 valtionavustushaun asunnottomuutta vähentävien sote-palvelujen kehittämiseen. Valtionavustuksen hakijoina olivat ympäristöministeriön yhteistyöohjelmaan osallistuvat kunnat. 

Hankkeet käynnistyivät syksyllä 2020 seitsemässä kaupungissa: 

STM avasi alkuvuodesta 2021 täydentävän valtionavustushaun asunnottomuutta vähentävien sote-palvelujen kehittämiseen. Täydentävän valtionavustuksen hakijoina olivat ympäristöministeriön yhteistyöohjelmaan osallistuvat kunnat/kuntayhtymät, joille ei ollut myönnetty rahoitusta keväällä 2020 toteutetussa haussa. 

Hankkeet käynnistyivät syksyllä 2021 kahdella alueella: 

Uusi täydentävä hakukierros alkoi 25.4.2022 ja päättyi 20.5.2022. Sosiaali- ja terveysministeriö myönsi täydennyshaussa Espoon, Helsingin, Tampereen, Vantaan, Turun ja Jyväskylän kaupungeille sekä Keusotelle valtionavustuksina yhteensä 2 629 717 €.

Yksilöllistä tukea kaikkein heikoimmassa asemassa oleville

Valtionavustusta saaneissa hankkeissa kehitetään asiakaslähtöisiä sosiaali- ja terveyspalveluja kaikkein heikoimmassa asemassa oleville henkilöille, joilla on monialaista ja laajaa asumiseen liittyvää tuen tarvetta. Heitä ovat esimerkiksi päihde- ja mielenterveysasiakkaat, nuoret, vankilasta vapautuneet tai maahanmuuttajat.

Matalan kynnyksen palvelujen ja toimintamallien avulla henkilö saa yksilöllisen avun tarpeisiinsa. 

Hankkeiden teemoja ovat: 

  • Liikkuvan työn ja jalkautuvien tiimien kehittäminen tai pysyvien tiimien perustaminen
  • Asumisneuvonnan kehittäminen 
  • Matalan kynnyksen toiminnan kehittäminen 
  • Kokemusasiantuntijuuden hyödyntäminen
  • Palvelukentän laajempi aktivointi – asuminen puheeksi kaikissa palveluissa
  • Vuokranantajayhteistyö

Asunnottomuutta ehkäisevien sote-palvelujen kehittäminen liittyy myös käynnissä olevaan Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelmaan.