Asunnottomuutta vähentävien sote-palvelujen kehittäminen

Sosiaali- ja terveysministeriössä on käynnistetty asunnottomuutta vähentävien sote-palvelujen kehittämiseen tähtäävä hanke. 

Hanke on osa ympäristöministeriön käynnistämää yhteistyöohjelmaa asunnottomuuden puolittamiseksi vuoteen 2023 mennessä. Yhteistyöohjelmaan on kutsuttu mukaan kunnat, joissa oli eniten asunnottomia vuonna 2018, sekä asunnottomuuden alan järjestöjä. 

Matalan kynnyksen sote-palvelut voivat ehkäistä asunnottomuutta

Ympäristöministeriö on toteuttanut aikaisempina hallituskausina asunnottomuuden vähentämisen ohjelmia. Ohjelmakausien arvioinneissa tuli ilmi, että asunnottomuutta voitaisiin ehkäistä tarjoamalla jalkautuvia ja matalan kynnyksen sote-palveluja. 

Tällaisia palveluja ei kuitenkaan ole tällä hetkellä riittävästi tarjolla. Siksi STM avasi keväällä 2020 valtionavustushaun asunnottomuutta vähentävien sote-palvelujen kehittämiseen. Valtionavustuksen hakijoina olivat ympäristöministeriön yhteistyöohjelmaan osallistuvat kunnat. 

Hankkeet käynnistyivät syksyllä 2020 seitsemässä kaupungissa: 

Yksilöllistä tukea kaikkein heikoimmassa asemassa oleville

Valtionavustusta saaneissa hankkeissa kehitetään asiakaslähtöisiä sosiaali- ja terveyspalveluja kaikkein heikoimmassa asemassa oleville henkilöille, joilla on monialaista ja laajaa asumiseen liittyvää tuen tarvetta. Heitä ovat esimerkiksi päihde- ja mielenterveysasiakkaat, nuoret, vankilasta vapautuneet tai maahanmuuttajat.

Matalan kynnyksen palvelujen ja toimintamallien avulla henkilö saa yksilöllisen avun tarpeisiinsa. 

Hankkeiden teemoja ovat: 

  • Liikkuvan työn ja jalkautuvien tiimien kehittäminen tai pysyvien tiimien perustaminen
  • Asumisneuvonnan kehittäminen 
  • Matalan kynnyksen toiminnan kehittäminen 
  • Kokemusasiantuntijuuden hyödyntäminen
  • Palvelukentän laajempi aktivointi – asuminen puheeksi kaikissa palveluissa
  • Vuokranantajayhteistyö

Asunnottomuutta ehkäisevien sote-palvelujen kehittäminen liittyy myös käynnissä olevaan Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelmaan.

Lisätietoja

Mikko Hytönen, erityisasiantuntija 
sosiaali- ja terveysministeriö, Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaat ja palvelut -osasto / APO, Palvelujärjestelmäyksikkö / PAL 0295163084