Asunnottomuutta vähentävien sote-palvelujen kehittäminen

Sosiaali- ja terveysministeriössä on käynnistetty asunnottomuutta vähentävien sote-palvelujen kehittämiseen tähtäävä hanke. 

Hanke on osa ympäristöministeriön käynnistämää yhteistyöohjelmaa asunnottomuuden puolitta-miseksi vuoteen 2023 mennessä. Yhteistyöohjelmaan on kutsuttu mukaan kunnat, joissa oli eniten asunnottomia vuonna 2018, sekä asunnottomuuden alan järjestöjä. 

Matalan kynnyksen sote-palvelut voivat ehkäistä asunnottomuutta

Ympäristöministeriö on toteuttanut aikaisempina hallituskausina asunnottomuuden vähentämisen ohjelmia. Ohjelmakausien arvioinneissa tuli ilmi, että asunnottomuutta voitaisiin ehkäistä tarjoamalla jalkautuvia ja matalan kynnyksen sote-palveluja. 

Tällaisia palveluja ei kuitenkaan ole tällä hetkellä riittävästi tarjolla. Siksi STM avasi keväällä 2020 valtionavustushaun asunnottomuutta vähentävien sote-palvelujen kehittämiseen. Valtionavustuksen hakijoina olivat ympäristöministeriön yhteistyöohjelmaan osallistuvat kunnat. 

Hankkeet käynnistyvät syksyllä 2020 seitsemässä kaupungissa: Espoo, Helsinki, Vantaa, Jyväskylä, Oulu, Tampere ja Pori.

Yksilöllistä tukea kaikkein heikoimmassa asemassa oleville

Valtionavustusta saaneissa hankkeissa kehitetään asiakaslähtöisiä sosiaali- ja terveyspalveluja kaikkein heikoimmassa asemassa oleville henkilöille, joilla on monialaista ja laajaa asumiseen liittyvää tuen tarvetta. Heitä ovat esimerkiksi päihde- ja mielenterveysasiakkaat, nuoret, vankilasta vapautuneet tai maahanmuuttajat.

Matalan kynnyksen palvelujen ja toimintamallien avulla henkilö saa yksilöllisen avun tarpeisiinsa. 

Hankkeiden teemoja ovat: 

  • Liikkuvan työn ja jalkautuvien tiimien kehittäminen tai pysyvien tiimien perustaminen
  • Asumisneuvonnan kehittäminen 
  • Matalan kynnyksen toiminnan kehittäminen 
  • Kokemusasiantuntijuuden hyödyntäminen
  • Palvelukentän laajempi aktivointi – asuminen puheeksi kaikissa palveluissa
  • Vuokranantajayhteistyö

Asunnottomuutta ehkäisevien sote-palvelujen kehittäminen liittyy myös käynnissä olevaan Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelmaan.

Lisätietoja

Mikko Hytönen, erityisasiantuntija 
sosiaali- ja terveysministeriö, Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaat ja palvelut -osasto / APO, Palvelujärjestelmäyksikkö / PAL 0295163084