Asunnottomuutta vähentävien sote-palvelujen kehittäminen

kuvassa kädet Sosiaali- ja terveysministeriössä oli vuosina 2020-2023 käynnissä asunnottomuutta vähentävien sote-palvelujen kehittämiseen tähtäävä hanke. 

Hanke oli osa ympäristöministeriön käynnistämää yhteistyöohjelmaa asunnottomuuden puolittamiseksi vuoteen 2023 mennessä. 

Matalan kynnyksen sote-palvelut voivat ehkäistä asunnottomuutta

Ympäristöministeriö on toteuttanut aikaisempina hallituskausina asunnottomuuden vähentämisen ohjelmia. Ohjelmakausien arvioinneissa tuli ilmi, että asunnottomuutta voitaisiin ehkäistä tarjoamalla jalkautuvia ja matalan kynnyksen sote-palveluja. 

Tällaisia palveluja ei kuitenkaan ole tällä hetkellä riittävästi tarjolla. Siksi STM avasi keväällä 2020 valtionavustushaun asunnottomuutta vähentävien sote-palvelujen kehittämiseen. Valtionavustuksen hakijoina olivat ympäristöministeriön yhteistyöohjelmaan osallistuvat kunnat.  Rahoitusta sai seitsemän kuntaa. Vuonna 2021 STM avasi täydentävän valtionavustushaun, jolloin avustusta sai vielä kaksi uutta hanketta.

Yksilöllistä tukea kaikkein heikoimmassa asemassa oleville

Valtionavustusta saaneissa hankkeissa kehitettiin asiakaslähtöisiä sosiaali- ja terveyspalveluja kaikkein heikoimmassa asemassa oleville henkilöille, joilla on monialaista ja laajaa asumiseen liittyvää tuen tarvetta. Heitä ovat esimerkiksi päihde- ja mielenterveysasiakkaat, nuoret, vankilasta vapautuneet tai maahanmuuttajat.

Matalan kynnyksen palvelujen ja toimintamallien avulla henkilö saa yksilöllisen avun tarpeisiinsa. 

Hankkeiden teemoja ovat: 

  • Liikkuvan työn ja jalkautuvien tiimien kehittäminen tai pysyvien tiimien perustaminen
  • Asumisneuvonnan kehittäminen 
  • Matalan kynnyksen toiminnan kehittäminen 
  • Kokemusasiantuntijuuden hyödyntäminen
  • Palvelukentän laajempi aktivointi – asuminen puheeksi kaikissa palveluissa
  • Vuokranantajayhteistyö

Hankkeiden tulokset julkaistiin joulukuussa 2023. 

Lisätietoja