FI SV

Kuntoutusajan toimeentulo

Kuntoutujan toimeentulo turvataan kuntoutusrahalla.

Kelan kuntoutusrahaa voidaan määrätyin edellytyksin maksaa myös muussa kuin Kelan kuntoutuksessa oleville.   

Kelan harkinnanvaraisella kuntoutusavustuksella voidaan tukea myös kuntoutujan työllistymistä kuntoutuksen jälkeen. Kuntoutuksesta aiheutuneiden ylimääräisten kustannusten korvaamiseksi Kela maksaa ylläpitokorvausta.

Työeläkelaitokset maksavat kuntoutusrahaa tai osakuntoutusrahaa ammatillisen kuntoutuksen ajalta.

Työtapaturmasta tai ammattitaudista kuntoutuva saa korvausta tapaturmavakuutuslain perusteella. 

Kuntoutuksen hakeminen

Lisätietoa kuntoutuksen hakemisesta ja etuuksien myöntämisestä:

Kuntoutuspalvelut

Kuntoutuspalveluista kerrotaan osiossa

Lisätietoja

Ajankohtaista

Takuueläkkeeseen tulossa korotus
STM
Tiedote 19.9.2017 11.43
Komitea pohtii kuntoutuksen uudistamista
STM
Tiedote 5.9.2016 13.28