Kuntoutusajan toimeentulo

Kuntoutujan toimeentulo turvataan kuntoutusrahalla.

Kelan kuntoutusrahaa voidaan määrätyin edellytyksin maksaa myös muussa kuin Kelan kuntoutuksessa oleville.   

Kelan harkinnanvaraisella kuntoutusavustuksella voidaan tukea myös kuntoutujan työllistymistä kuntoutuksen jälkeen. Kuntoutuksesta aiheutuneiden ylimääräisten kustannusten korvaamiseksi Kela maksaa ylläpitokorvausta.

Työeläkelaitokset maksavat kuntoutusrahaa tai osakuntoutusrahaa ammatillisen kuntoutuksen ajalta.

Työtapaturmasta tai ammattitaudista kuntoutuva saa korvausta tapaturmavakuutuslain perusteella. 

Etuus työkyvyn heikentyessä

Lisätietoa ammatillisesta kuntoutuksesta: 

Kuntoutuspalvelut

Kuntoutuspalveluista kerrotaan osiossa

Lisätietoja