Tilastoja työelämästä

Työoloja ja työterveyttä käsitteleviä tilastoja

Työterveyslaitoksen sivuilla on tilastoja työoloista ja työterveydestä. Sivuilta löytyy tietoa muun muassa seuraavista aihepiireistä:

 • Työvoima ja työssäkäynti
 • Työyhteisö ja työympäristö
 • Koettu terveys ja työkyky
 • Työtapaturmat, ammattitaudit ja sairauspoissaolot
 • Työsuojelu ja työterveyshuolto

Tilastotiedot löytyvät Työelämätieto-palvelun kautta

Työelämätieto-palvelussa on myös kansallisia mittaristoja:

Tilastokeskuksen sivuilta löytyy tilastoja muun muassa työllisyydestä ja työttömyydestä sekä työtapaturmista ja työoloista. Sivuilla on tilastoja ainakin seuraavista aihepiireistä.

 • Avoimet työpaikat
 • Työnvälitystilastot
 • Työolotutkimus
 • Työssäkäynti
 • Työtaistelutilasto
 • Työtapaturmat
 • Työvoimatutkimus
   
 • Tilastohaku (Tilastokeskus)

Työnvälitystilastoja

Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) laatii tilastoja työ- ja elinkeinotoimistojen asiakkaista (vrt. Tilastokeskuksen työvoimatutkimus)

Työtapaturmat ja ammattitaudit

Tapaturmavakuutuslaitosten liitto tilastoi lakisääteisen tapaturmavakuutusjärjestelmän perusteella korvattujen työtapaturmien ja ammattitautien lukumäärää, aiheuttajia ja seurauksia.

Työelämään liittyviä tilastoja kansainvälisesti

Kansainvälinen työjärjestö (ILO) tuottaa tilastoja ja kokoaa yhteen tilastotietokantoja työelämään liittyen.

Lisätietoja

Sari Kauppinen, neuvotteleva virkamies 
sosiaali- ja terveysministeriö, Johdon tuki- yksikkö / JOT, Arviointiryhmä / ARVI 0295163275