Tilastoja työelämästä

Työoloja ja työterveyttä käsitteleviä tilastoja

Työterveys kokoaa tilastoja työoloista ja työterveydestä. Tilastotiedot löytyvät Työelämätieto-palvelun kautta

Työelämätieto-palvelussa on myös kansallisia mittaristoja muun muassa ammattitaudeista ja työpaikkatapaturmista.

Tilastokeskuksen sivuilla on tilastoja muun muassa työllisyydestä ja työttömyydestä sekä työtapaturmista ja työoloista. 

Työtapaturmat ja ammattitaudit

Tapaturmavakuutuskeskus tilastoi lakisääteisen tapaturmavakuutusjärjestelmän perusteella korvattujen työtapaturmien ja ammattitautien lukumäärää, aiheuttajia ja seurauksia.

Työelämään liittyviä tilastoja kansainvälisesti

Kansainvälinen työjärjestö (ILO) tuottaa tilastoja ja kokoaa yhteen tilastotietokantoja työelämään liittyen.

Lisätietoja