Kansainvälisiä tilastoja

Pohjoismaista kertovia tilastoja

Pohjoismainen sosiaalitilastokomitea (NOSOSKO) julkaisee muun muassa Pohjoismaista sosiaalitilastovuosikirjaa sekä teemajulkaisuja eri aiheista.

Pohjoismainen lääkintätilastokomitea (NOMESKO) julkaisee muun muassa Pohjoismaista terveystilastovuosikirjaa sekä teemajulkaisuja eri aiheista.

Kuntaliiton sivuilla on vertailevaa tietoa Pohjoismaiden kuntien rakenteesta.

Pohjoismaiden neuvoston ja Pohjoismaiden ministerineuvoston sivustolle on koottu tilastotietoa Pohjoismaista suomeksi.

Euroopan maista kertovia tilastoja

EU:n tilastoviranomainen Eurostat tuottaa ja kokoaa vertailukelpoista tietoa Euroopan maista eri osa-alueilta.

THL:n tilasto- ja indikaattoripankki Sotkanetiin on koottu keskeisiä Euroopan maiden tasolla saatavia väestö- ja terveystietoja.

WHO:n European health for all -tietokanta tarjoaa tilastoja ja indikaattoreita terveydestä Euroopan maista.

Maailmanlaajuisia tilastoja

Tilastokeskuksen Kansainvälistä tilastotietoa -portaaliin on koottu keskeisiä kansainvälisiä tilastotietoja ja tietolähteitä. Mukaan on valikoitu tärkeimpien ja luotettavimpien kansainvälisten järjestöjen ja yhteisöjen tuottamia veloituksettomia tietolähteitä. Portaalista löytyvät myös linkit kansallisten tilastovirastojen kotisivuille.

Maailman terveysjärjestö (WHO) tarjoaa maailmanlaajuisesti tilastotietoa terveydestä eri näkökulmista.

YK:n tilastotietokannoista löytyy maailmanlaajuisesti tilastotietoa elämän eri osa-alueilta.

Euroopan aluetoimiston UNECE:n (The United Nations Economic Commission for Europe) tilastotietokanta sisältää laajasti tietoa muun muassa maista, taloudesta, sukupuolesta ja liikenteestä.

Taloudellisen kehityksen ja yhteistyön järjestö (OECD) tarjoaa tilastoja elämän eri osa-alueilta eri puolilta maailmaa.

Kansainvälinen työjärjestö (ILO) tuottaa tilastoja ja kokoaa yhteen tilastotietokantoja työelämään liittyen.

Lisätietoja

Sari Kauppinen, neuvotteleva virkamies 
sosiaali- ja terveysministeriö, Johdon tuki- yksikkö / JOT, Arviointiryhmä / ARVI 0295163275