Kansainvälisiä tilastoja sosiaali- ja terveydenhuollosta

Pohjoismaisia tilastoja

Pohjoismainen sosiaalitilastokomitea (NOSOSCO) ja Pohjoismainen lääkintätilastokomitea (NOMESCO) julkaisevat tilastotietoja Pohjoismaiden sosiaali- ja terveydenhuollosta.

Pohjoismaiden neuvoston ja Pohjoismaiden ministerineuvoston sivustolle on koottu tilastotietoa Pohjoismaista.

Euroopan tilastoja

EU:n tilastoviranomainen Eurostat tuottaa ja kokoaa vertailukelpoista tietoa Euroopan maista eri osa-alueilta.

WHO:n European health for all -tietokanta tarjoaa tilastoja ja indikaattoreita terveydestä Euroopan maista.

THL:n tilasto- ja indikaattoripankki Sotkanetiin on koottu keskeisiä väestö- ja terveystietoja Euroopan eri maista.

Maailmanlaajuisia tilastoja

Tilastokeskuksen Kansainvälistä tilastotietoa -portaaliin on koottu keskeisiä kansainvälisiä tilastotietoja ja tietolähteitä. Mukaan on valikoitu tärkeimpien ja luotettavimpien kansainvälisten järjestöjen ja yhteisöjen tuottamia veloituksettomia tietolähteitä. 

Maailman terveysjärjestö (WHO) kokoaa maailmanlaajuista tilastotietoa terveydestä eri näkökulmista.

YK:n tilastotietokannoissa (UNSD) on maailmanlaajuista tilastotietoa elämän eri osa-alueilta.

YK:n Euroopan talouskomission UNECEn (The United Nations Economic Commission for Europe) tilastotietokanta sisältää laajasti tietoa muun muassa maista, taloudesta, sukupuolesta ja liikenteestä.

Taloudellisen kehityksen ja yhteistyön järjestö (OECD) tarjoaa tilastoja elämän eri osa-alueilta eri puolilta maailmaa.

Kansainvälinen työjärjestö (ILO) tuottaa tilastoja ja kokoaa yhteen työelämään liittyviä tilastotietokantoja.

Lisätietoja