FI SV

Material

 

 

Broschyrer

Broschyrerna kan beställas från Eija Yliaho och Sirpa Lindroos (fornamn.efternamn@stm.fi)

Presentationsmaterial

Material från seminarium om undanröjande av hinder och sänkning av tröskeln till arbetslivet 12.5.2017

Rapporter

Material från programmet Partiellt arbetsföra med i arbetslivet (Osku)

Mer information

Päivi Mattila-Wiro, konsultativ tjänsteman 
STM, Työ- ja tasa-arvo-osasto / TTO, Toimintapolitiikkayksikkö / TY 0295163467