Material

 

 

Broschyrer

Broschyrerna kan beställas från Sirpa Lindroos ([email protected])

Presentationsmaterial

Material från seminarium om undanröjande av hinder och sänkning av tröskeln till arbetslivet 12.5.2017

Rapporter

Material från programmet Partiellt arbetsföra med i arbetslivet (Osku)

Mer information

Päivi Mattila-Wiro, konsultativ tjänsteman 
social- och hälsovårdsministeriet, Työ- ja tasa-arvo-osasto / TTO, Säädösyksikkö / SY 0295163467