Mer information

Päivi Mattila-Wiro, konsultativ tjänsteman 
social- och hälsovårdsministeriet, Työ- ja tasa-arvo-osasto / TTO, Säädösyksikkö / SY 0295163467