Olet turvattu – sosiaaliturva lapsille ja nuorille

Sosiaaliturvaa uudistetaan parhaillaan

Sosiaaliturva on yhteiskuntamme tarjoama yhteinen turva, joka takaa perustoimeentulon elämän eri tilanteissa. Se koostuu erilaisista taloudellisista, eli rahallisista, tuista sekä sosiaali- ja terveyspalveluista. Etuuksia on erilaisia ja niillä kaikilla tuetaan pääsääntöisesti jonkin tietyn tilanteen aiheuttamaa toimeentulon tarvetta. 

Jokaisella Suomessa asuvalla on oikeus sosiaaliturvaan, myös lapsella ja nuorella. Tämä oikeus on kirjoitettu Suomen perustuslakiin.

Sosiaaliturva on Suomessa kattava ja sen vuoksi myös hieman monimutkainen järjestelmä. Siksi sitä uudistetaan parhaillaan. Uudistuksen yhteydessä on tärkeää pohtia myös sitä, miten sosiaaliturva vastaa muuttuvan maailman tarpeisiin.

Sosiaaliturvajärjestelmän uudistusta työstetään sosiaaliturvakomiteassa, jonka jäsenet koostuvat kansanedustajista. Uudistusta tehdään yhteistyössä tutkijoiden, järjestöjen ja muiden asiantuntijoiden kanssa. Sosiaaliturvaa kehitetään myös lasten ja nuorten kanssa.

Tietoa sosiaaliturvasta nuorille

Mistä kaikesta sosiaaliturva koostuu? Sotuselittäjä-videoilla äänessä ovat sosiaalisen median vaikuttajat Joona Hellman, Dokke Tas, Aishah Muhammed ja Aron Syrjä. Videot ovat osa sosiaali- ja terveysministeriön tietomateriaalia nuorille sosiaaliturvasta.

Mistä kaikesta sosiaaliturva koostuu? Lue lisää ja katso videot:
 Sosiaaliturva selitettynä

Nuoria kuultiin sosiaaliturvasta

  

Mitä mieltä nuoret ovat sosiaaliturvasta ja sen kehittämisestä? 9.-luokkalainen Vida haastattelee sosiaali- ja terveysministeri Hanna Sarkkista siitä, miksi lapsia ja nuoria on kuultu sosiaaliturvasta ja mitä mieltä he olivat.

Koska sosiaaliturva on meidän kaikkien yhteinen asia, myös lapsia ja nuoria on haluttu kuulla. Yli 1500 nuorta kertoi mielipiteensä sosiaaliturvasta ja sen tulevaisuudesta. 1281 nuorta vastasi kyselyyn ja 251 nuorta osallistui työpajoihin ympäri Suomea. Tuloksia käytetään osana sosiaaliturvauudistuksen suunnittelua.

Opettaja tai ammattilainen, tutustu pelilliseen ja osallistavaan oppimateriaaliin

Sosiaaliturva tulee nuorelle parhaiten tutuksi yhdessä läpikäyden ja keskustellen.

Jotta sosiaaliturvan merkitys avautuisi konkretian tasolla, on siitä hyvä tietää perusasiat. Sivustolle on koottu osallistava pelihenkinen oppituntimateriaali esimerkiksi yläkoulun yhteiskuntaopin tunnilla pidettäväksi. Sanaselityspelissä äänessä ovat sosiaalisen median vaikuttajat Joona Hellman, Dokke Tas, Aishah Muhammed ja Aron Syrjä. 

Yhteistyössä lapsistrategian kanssa

Sosiaaliturvaa koskeva tietomateriaali ja kysely toteutetaan osana kansallisen lapsistrategian toimeenpanoa. 

Lapsistrategialla turvataan lapsia koskevien perus- ja ihmisoikeusvelvoitteiden tavoitteellinen toteuttaminen, erityisesti YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen mukaisesti. Strategian keskeisenä tavoitteena on luoda kestävä, johdonmukainen ja pitkäjänteinen pohja kansalliselle lapsi- ja perhepolitiikalle. Strategialla kehitetään lapsia ja perheitä koskevaa päätöksentekoa, yhteistyötä ja toimintatapoja niin, että lapsen oikeudet huomioidaan kaikilla hallinnon aloilla ja tasoilla kattavasti ja systemaattisesti. 

Lisätietoja