Olet turvattu – sosiaaliturva lapsille ja nuorille

Keräämme nuorten näkemyksiä sosiaaliturvasta – vastaa kyselyyn!

Sosiaaliturva on meidän kaikkien Suomessa asuvien yhteinen turvaverkko eri elämäntilanteissa sekä yllättävien haasteiden edessä. Se koskettaa meistä jokaista aina syntymästä elämän loppuun asti. Sosiaaliturva on siis myös nuorille!

Sosiaaliturvaa uudistetaan parhaillaan. Valmistelussa halutaan kuulla nuorten ja lasten ääni – siksi sinunkin näkemyksesi on tärkeä. Sivulta löydät tietoa sosiaaliturvasta. Kyselylinkin kautta pääset kertomaan mielipiteesi. 

Sosiaaliturva selitettynä

  

Sotuselittäjä on osa sosiaali- ja terveysministeriön tietomateriaalia nuorille sosiaaliturvasta. Videoilla äänessä ovat sosiaalisen median vaikuttajat Joona Hellman, Dokke Tas, Aishah Muhammed ja Aron Syrjä.

Sosiaaliturva on yhteiskuntamme tarjoama yhteinen turva, joka takaa perustoimeentulon elämän eri tilanteissa. Se koostuu erilaisista taloudellisista, eli rahallisista, tuista sekä sosiaali- ja terveyspalveluista. Etuuksia on erilaisia ja niillä kaikilla tuetaan pääsääntöisesti jonkin tietyn tilanteen aiheuttamaa toimeentulon tarvetta. 

Jokaisella Suomessa asuvalla on oikeus sosiaaliturvaan, myös lapsella. Tämä oikeus on kirjoitettu Suomen perustuslakiin.

Mistä kaikesta sosiaaliturva koostuu? Lue lisää ja katso videot:
 Sosiaaliturva selitettynä

Tule mukaan vaikuttamaan

Sosiaaliturva on Suomessa kattava ja sen vuoksi myös hieman monimutkainen järjestelmä. Siksi sitä uudistetaan parhaillaan. Uudistuksen yhteydessä on tärkeää pohtia myös sitä, miten sosiaaliturva vastaa muuttuvan maailman tarpeisiin.

Sosiaaliturvajärjestelmän uudistusta työstetään sosiaaliturvakomiteassa, jonka jäsenet koostuvat kansanedustajista. Uudistusta tehdään yhteistyössä tutkijoiden, järjestöjen ja muiden asiantuntijoiden kanssa. Sosiaaliturvaa kehitetään myös lasten ja nuorten kanssa.

Koska sosiaaliturva on meidän kaikkien yhteinen asia, sinun äänesi halutaan kuulla. Vastataksesi kyselyyn voit kerrata perustietoja sosiaaliturvasta tältä sivustolta.

Kyselyn vastauksia käytetään osana sosiaaliturvauudistuksen suunnittelua. Kyselyyn vastataan nimettömästi, eikä yksittäisiä vastaajia voida tunnistaa. Kyselyssä halutaan kuulla etenkin 13–20-vuotiaita nuoria.

Opettaja tai ammattilainen, tutustu pelilliseen ja osallistavaan oppimateriaaliin

Sosiaaliturva tulee nuorelle parhaiten tutuksi yhdessä läpikäyden ja keskustellen.

Jotta sosiaaliturvan merkitys avautuisi konkretian tasolla, on siitä hyvä tietää perusasiat. Sivustolle on koottu osallistava pelihenkinen oppituntimateriaali esimerkiksi yläkoulun yhteiskuntaopin tunnilla pidettäväksi. Sanaselityspelissä äänessä ovat sosiaalisen median vaikuttajat Joona Hellman, Dokke Tas, Aishah Muhammed ja Aron Syrjä. 

Yhteistyössä lapsistrategian kanssa

Sosiaaliturvaa koskeva tietomateriaali ja kysely toteutetaan osana kansallisen lapsistrategian toimeenpanoa. 

Lapsistrategialla turvataan lapsia koskevien perus- ja ihmisoikeusvelvoitteiden tavoitteellinen toteuttaminen, erityisesti YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen mukaisesti. Strategian keskeisenä tavoitteena on luoda kestävä, johdonmukainen ja pitkäjänteinen pohja kansalliselle lapsi- ja perhepolitiikalle. Strategialla kehitetään lapsia ja perheitä koskevaa päätöksentekoa, yhteistyötä ja toimintatapoja niin, että lapsen oikeudet huomioidaan kaikilla hallinnon aloilla ja tasoilla kattavasti ja systemaattisesti. 

Lisätietoja

Sara Mäkäräinen, asiantuntija 
sosiaali- ja terveysministeriö, Sosiaaliturva- ja vakuutusosasto / SVO, Suunnitteluasioiden ja kv. sosaaliturvan yksikkö / SUKA 0295163168