Sikiöseulonnat

Sikiön poikkeavuuksien seulontojen eli sikiöseulontojen järjestämisessä periaatteena on, että raskaana oleville tarjotaan tasapuolisesti vapaaehtoisia, maksuttomia, yhdenmukaisia ja laadukkaita seulontatutkimuksia ja tarvittaessa niiden jatkotutkimuksia.

Lisäksi tavoitteena on parantaa sikiön ja lapsen hoitomahdollisuuksia ja siten vähentää syntyvien lasten sairastavuutta ja imeväiskuolleisuutta sekä antaa raskaana oleville riittävästi tietoa seulonnoista, seulontojen eri vaihtoehdoista ja niihin liittyvistä jatkotutkimuksista.

Seulonnoista säädetään asetuksella.

Hyvinvointialueiden tarjoamat seulonnat raskaana oleville

Hyvinvointialueiden velvollisuus on tarjota raskaana oleville seuraavat seulonnat:

  1. varhaisraskauden yleinen ultraäänitutkimus raskausviikolla 10+0–13+6
  2. kromosomipoikkeavuuksien selvittäminen raskausviikon 10+0 jälkeen 
  3. ultraäänitutkimus vaikeiden rakennepoikkeavuuksien selvittämiseksi raskausviikolla 18+0−21+6 tai raskausviikon 24+0 jälkeen.

Jos epäillään sikiön poikkeavuutta, raskaana olevalle tarjotaan mahdollisuutta jatkotutkimuksiin (esim. sikiön kromosomien tutkimus istukka- tai lapsivesinäytteestä).

Seulontaan osallistuminen on vapaaehtoista

Äitiyshuollon ammattilaisten tulee antaa raskaana oleville asiallista ja puolueetonta tietoa sikiön poikkeavuuksien seulonnan periaatteista, seulontamenetelmistä, tutkimustulosten merkityksestä sekä jatkotutkimuksista.

Sikiöseulontoihin osallistuminen on vapaaehtoista. Jos seulonnassa epäillään sikiön poikkeavuutta, raskaana oleva päättää itse, haluaako hän osallistua jatkotutkimuksiin.

Lisätietoja

Pia Suvivuo, erityisasiantuntija 
sosiaali- ja terveysministeriö, Yhteisöt ja toimintakyky -osasto / YTO, Lapset ja nuoret -yksikkö / LANU Puhelin:0295163517   Sähköpostiosoite: