Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyöalueet

Jokainen hyvinvointialue kuuluu yhteen yhteistyöalueeseen. Yhteistyöalueita on viisi, ja jokaisella on yksi yliopistollinen sairaala. 

Yhteistyöalueet edistävät sosiaali- ja terveydenhuollon alueellista yhteensovittamista ja kehittämistä sekä hyvinvointialueiden välistä yhteistyötä.

Samaan yhteistyöalueeseen kuuluvat hyvinvointialueet laativat keskinäisen yhteistyösopimuksen, jossa sovitaan muun muassa hyvinvointialueiden välisestä työnjaosta. 

Lisäksi kaksikieliset hyvinvointialueet tekevät keskinäisen yhteistyösopimuksen ruotsinkielisten kielellisten oikeuksien turvaamiseksi sosiaali- ja terveydenhuollossa.

Hyvinvointialueet vastaavat yhteistyön sisällöstä sekä hallinnollisista päätöksistä, joita yhteistyön toteuttaminen ja rahoittaminen edellyttävät. 

Yhteistyösopimuksen toteuttamista seurataan ja arvioidaan vuosittain sosiaali- ja terveysministeriön ja yhteistyöalueen hyvinvointialueiden välisissä neuvotteluissa, joihin osallistuvat myös valtiovarainministeriö ja sisäministeriö. 

Yhteistyöalueet

Pohjois-Suomen yhteistyöalue

 • Kainuun hyvinvointialue
 • Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue
 • Lapin hyvinvointialue
 • Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue (OYS Oulun yliopistollinen sairaala)

Itä-Suomen yhteistyöalue

 • Etelä-Savon hyvinvointialue
 • Keski-Suomen hyvinvointialue
 • Pohjois-Karjalan hyvinvointialue
 • Pohjois-Savon hyvinvointialue (KYS Kuopion yliopistollinen sairaala)

Sisä-Suomen yhteistyöalue

 • Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue
 • Kanta-Hämeen hyvinvointialue
 • Pirkanmaan hyvinvointialue (TAYS Tampereen yliopistollinen sairaala)

Länsi-Suomen yhteistyöalue

 • Pohjanmaan hyvinvointialue
 • Satakunnan hyvinvointialue
 • Varsinais-Suomen hyvinvointialue (Tyks Turun yliopistollinen sairaala)

Etelä-Suomen yhteistyöalue

 • Etelä-Karjalan hyvinvointialue
 • Helsinki
 • HUS (Helsingin yliopistollinen sairaala)
 • Itä-Uudenmaan hyvinvointialue
 • Keski-Uudenmaan hyvinvointialue
 • Kymenlaakson hyvinvointialue
 • Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue
 • Päijät-Hämeen hyvinvointialue
 • Vantaan ja Keravan hyvinvointialue

Lisätietoja

Linda Soikkeli, erityisasiantuntija 
sosiaali- ja terveysministeriö, Sosiaali- ja terveydenhuollon ohjausosasto / OHO, Palvelujen ohjausyksikkö / OHJA Puhelin:0295163002   Sähköpostiosoite: