Pressmeddelanden

Tillgänglighetsdirektivet underlättar ett självständigt liv

FM IM KM MM SHM
Pressmeddelande 19.1.2023 14.58

Undersökning: Offer för sexuellt våld behöver stöd under den långa straffprocessen

SHM VN TEAS statsrådets kansli
Pressmeddelande 17.1.2023 8.57

Alternativ till penningspelssystemet utreds

IM SHM SRK
Pressmeddelande 5.1.2023 16.05