Asiakas- ja potilasturvallisuus

kuvituskuva

Hoidon ja palveluiden turvallisuus on osa sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaislaatua.

Turvallinen hoito ja palvelut ovat näyttöön perustuvia ja vaikuttavia. Ne toteutetaan oikein ja oikeaan aikaan. 

Asiakas- ja potilasturvallisuus tarkoittaa sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöiden ja organisaatioiden periaatteita ja toimintoja, jotka 

  • varmistavat hoidon ja palvelujen turvallisuuden
  • suojaavat asiakkaita ja potilaita vahingoittumasta.

Turvallisuuteen kuuluu myös tilojen, laitteiden ja tietojärjestelmien, tarvikkeiden ja lääkkeiden asianmukainen ja turvallinen käyttö sekä toimiva tiedonkulku.

Asiakas- ja potilasturvallisuustyön tehtävä on edistää turvallisuutta kaikessa sosiaali- ja terveydenhuollon toiminnassa. Turvallisuutta edistävien toimien tulee olla näyttöön perustuvia ja mitattavia. Ne ehkäisevät järjestelmään liittyviä virheitä ja tukevat ammattilaisten mahdollisuuksia tehdä työnsä laadukkaasti. 

Säädökset asiakas- ja potilasturvallisuuden taustalla

Asiakas- ja potilasturvallisuutta koskevia säädöksiä on useissa laeissa. 

Potilasturvallisuudesta ja laadunhallinnasta säädetään lisäksi erikseen sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa.

Asiakas- ja potilasturvallisuusstrategia ohjaa yhdenmukaiseen toimintaan

Asiakas- ja potilasturvallisuusstrategia ohjaa suomalaista sosiaali- ja terveydenhuoltoa yhtenäiseen turvallisuuskulttuuriin ja edistää sen toteutumista.

Uusin strategia ja sen toimeenpanosuunnitelma julkaistiin 24.2.2022. Strategian visiona on, että Suomi on asiakas- ja potilasturvallisuuden mallimaa 2026 – vältämme vältettävissä olevan haitan.

Kansallinen asiakas- ja potilasturvallisuuskeskus koordinoi ja kehittää toimintaa

Vaasassa sijaitseva asiakas- ja potilasturvallisuuskeskus yhteensovittaa asiakas- ja potilasturvallisuuden kehittämistä ja suunnittelua kansallisesti. Tehtävä on vahvistettu erikoissairaanhoidon keskittämisasetuksessa.

Keskus tuottaa suosituksia, toimintamalleja ja uusia työkaluja sekä ammattilaisille että asiakkaille. Tehtävää varten on myönnetty valtionavustusta. 

Keskuksen toimintaa ohjaa, seuraa ja arvioi sosiaali- ja terveysministeriön asettama ohjausryhmä.

Asiakas- ja potilasturvallisuuden kansainvälinen toiminta

Maailman terveysjärjestö WHO on julkaissut maailmanlaajuisen potilasturvallisuuden tavoiteohjelman vuosille 2021–2030 

Maailman potilasturvallisuuspäivää vietetään vuosittain 17. syyskuuta. Suomessa päivä on asiakas- ja potilasturvallisuuspäivä.