Yleistiedoksiannot

Tälle sivulle on koottu sosiaali- ja terveysministeriön yleistiedoksiantoja.

Ilmoitus päätöksen nähtävillä olemisesta valtioneuvoston jakelukeskuksessa 

Sosiaali- ja terveysministeriön lääkelain 19 a §:n mukainen päätös valitusosoituksineen asiassa VN/30394/2022 on 30.4.2023 saakka kaikkien nähtävillä Valtioneuvoston jakelukeskuksessa osoitteessa Ritarikatu 2B, Helsinki. 

Päätös koskee kaikkia vaikuttavaa lääkeainetta klonatsepaamia sisältäviä myyntiluvallisia, erityisluvallisia tai poikkeusluvallisia lääkevalmisteita, joita myydään tabletteina ja jotka ovat Suomessa kaupan päätöksen voimassa ollessa. Lääkelain 19 §:n nojalla sosiaali- ja terveysministeriö on päättänyt, että näitä lääkevalmisteita saa myydä tai luovuttaa kulutukseen avohuollon apteekista kerralla enintään kolmen kuukauden käyttöä vastaavan määrän. Apteekin on huolehdittava toimitusväliseurannasta ja huomioitava sairausvakuutuslain 5 luvun 9 §:n 6 momentin mukaiset joustoajat. Apteekki voi poiketa rajoituksesta erityisen painavasta syystä asiakkaan välttämättömän lääkehoidon jatkuvuuden turvaamiseksi. Päätös on voimassa 22.3.2023 – 30.4.2023.   

Tämä ilmoitus on julkaistu sosiaali- ja terveysministeriön verkkosivulla 22.3.2023. Edellä mainitun päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tästä julkaisemisajankohdasta.